AK Vych posílila svůj právní tým o novou advokátku

AK Vych posílila svůj právní tým o novou advokátku

Naše advokátní kancelář posílila svůj právní tým o advokátku Mgr. Zuzanu Gajdošovou, LL.M.

Zuzana se zaměřuje na občanské a obchodní právo, veřejné zakázky, zastupování v řízení před soudy a správními orgány, mezinárodní právo včetně práva EU.

Zuzana vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V průběhu univerzitního studia absolvovala roční studijní pobyt na Sorbonně v Paříži. V postgraduálním programu na University of Cambridge se specializací na mezinárodní právo a právo EU získala v roce 2014 titul LL.M.

Hovoří česky, slovensky, anglicky a francouzsky.

Kontaktujte nás