Dne 1.1.2010 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 474/2009 Sb., finanční limity

Dne 1.1.2010 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 474/2009 Sb., finanční limity

Dne 1.1.2010 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 474/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách…

Dne 1.1.2010 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 474/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou – Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu, a nařízení vlády č. 78/2008 Sb., kterým se stanoví finanční limity pro účely koncesního zákona. Nově se jím určují limity pro veřejné zakázky dle § 2 a § 3 nařízení vlády č. 77/2008 Sb.

Kontaktujte nás