Dne 18.11.2009 nabyl účinnosti zákon č. 403/2009 Sb., o cenách

Dne 18.11.2009 nabyl účinnosti zákon č. 403/2009 Sb., o cenách

Dne 18.11.2009 nabyl účinnosti zákon č. 403/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů.

Dne 18.11.2009 nabyl účinnosti zákon č. 403/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů. Zákon se týká zejména změny zákona o cenách. Je zde upraveno, kdy mohou správní orgány regulovat ceny dle tohoto zákona, dále je zde upravena problematika „zneužití výhodnějšího hospodářského postavení k získání nepřiměřeného majetkového prospěchu“,  upravena regulace cen, evidence cen, poskytování informací spotřebitelům při nabízení a prodeji zboží, informování o cenách při poskytování služeb cestovních kanceláří, definice cenové kontroly a nová úprava přestupků a správních deliktů.

Kontaktujte nás