JUDr. Tomáš Pokorný se spolupodílel na Encyklopedii českých právních dějin v oblasti práva nemovitostí.

JUDr. Tomáš Pokorný se spolupodílel na Encyklopedii českých právních dějin v oblasti práva nemovitostí.

Encyklopedie českých právních dějin je zcela unikátní projekt skupiny právních historiků soustředěných v právněhistorické společnosti The European Society for History of Law vytvořené v roce 2009 v Brně. V několikaleté spolupráci s Nakladatelstvím a vydavatelstvím Aleš Čeněk a nakladatelstvím KEY Publishing tak vzniká mnohasvazková encyklopedie sumarizující všechny důležité poznatky z historie státu a práva na území České republiky.

JUDr. Tomáš Pokorný přispěl svým zpracováním tématu smlouvy o výstavbě do 13. svazku Encyklopedie.

Kontaktujte nás