Novelou devízového zákona byla zrušena omezení pro nabývání tuzemských nemovitostí cizinci

Novelou devízového zákona byla zrušena omezení pro nabývání tuzemských nemovitostí cizinci

Dne 19. 7. 2011 nastala účinnost zákona č. 206/2011 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Uvedenou novelou došlo k zrušení celého ustanovení § 17 devízového zákona, které dříve upravovalo podmínky pro nabývání nemovitostí v tuzemsku. S účinností této novely jsou tedy zrušena zákonná omezení nabývání jakýchkoliv tuzemských nemovitostí cizozemci. Česká republika tak dostála svým mezinárodním závazkům plně liberalizovat svůj trh s nemovitostmi do 1. 5. 2011.
Novelou devízového zákona provedená liberalizace českého trhu s nemovitostmi vede jednoznačně k posílení právního postavení vlastníků nemovitostí, k posílení jejích práv se svým majetkem volně nakládat, jakož i k posílení právní jistoty vlastníků nemovitosti při uzavírání smluv o převodech nemovitostí s cizinci.

Kontaktujte nás