Tomáš Pokorný vedoucím advokátem Advokátní kanceláře Vych & Partners, s.r.o.

Tomáš Pokorný vedoucím advokátem Advokátní kanceláře Vych & Partners, s.r.o.

S novým rokem 2023 přichází povýšení JUDr. Tomáše Pokorného, dlouholetého spolupracujícího
advokáta Advokátní kanceláře Vych & Partners, s.r.o. na pozici vedoucího advokáta kanceláře. Do
jeho manažerské odpovědnosti bude spadat především komplexní personální politika kanceláře,
vedení kolegů na právních i administrativních pozicích, dohled nad výkonem praxe advokátních
koncipientů, vyhledávání a nábor nových kolegů. Tomáš bude v neposlední řadě zodpovědný za
vedení kanceláře v případě nepřítomnosti řídícího partnera.

„Provozování moderní advokátní kanceláře mid size velikosti je spojeno s dennodenním
uskutečňováním řady manažerských činností a kompetencí. Setrvalý růst kanceláře a snaha o její
další rozvoj a zlepšování služeb našich klientů v dnešní době je spojeno s nutností vynakládat nemalé
úsilí na zajištění managementu kanceláře, pro který mi ne vždy zbývá dostatek prostoru pro výkon
vlastní právní činnosti. Jsem rád, že jsme s Tomášem nalezli cestu, jak nastavit jeho další angažmá
v naší kanceláři a že Tomáš na sebe převzal mj. nelehkou roli komunikátora s kolegy, bez jejichž
spokojeného působení v kanceláři je poskytování našich služeb prakticky nemožné. Přeji Tomášovi
hodně úspěchů při vedení našich kolegů a těším se na další úspěšný rok činnosti Advokátní
kanceláře Vych & Partners, s.r.o.“
, JUDr. Ing. Jan Vych.

Kontaktujte nás