+420 222 517 466

Velká novela zákona o veřejných zakázkách

Velká novela zákona o veřejných zakázkách

Dne 1.4.2012 nabyl účinnosti zákon č. 55/2012, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Tzv. velká „protikorupční“ novela zákona o veřejných zakázkách sebou přináší několik zásadních změn, které by podle zákonodárce měly přispět k zvýšení transparentnosti a potlačení korupčního jednání v rámci zadávacích řízení na veřejné zakázky.
Novelou dochází k snížení zákonných limitů pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na dodávky a služby na 1 mil. Kč a u veřejných zakázek na stavební práce na 3 mil. Kč. Od 1. 1. 2014 nabude účinnosti dokonce „plošné“ sjednocení zákonných limitů pro zadávání všech druhů veřejných zakázek malého rozsahu na úrovni 1 mil. Kč. Novela dále zavádí nový institut tzv. „významných veřejných zakázek“. Zákonný limit pro zadání veřejné zakázky na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení byl novelou snížen na 10 mil. Kč.
Dosavadní způsoby prokázání splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů se nahrazují čestným prohlášením uchazeče o jeho ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku. Dílčími hodnotícími kritérii již nově nemůžou být doba splatnosti faktur nebo smluvní pokuty.
Zadavatel musí nově povinně zrušit zadávací řízení, pokud obdrží nebo mu k hodnocení zůstane pouze jedna nabídka. Pro veřejné zadavatele se navíc stanovují nové povinnosti spojené s uveřejňováním smluv, cen a subdodavatelů a kladou se zvýšené požadavky na odůvodnění veřejné zakázky. Předběžné oznámení se nově uveřejňuje zásadně u všech veřejných zakázek bez ohledu na jejich předpokládanou hodnotu.
Nově se stanovuje také povinnost veřejných zadavatelů uveřejňovat smlouvy, výši skutečné uhrazené ceny a seznam subdodavatelů dodavatele.

Další články
Dočetli jste až sem?

Přihlašte se k odběru novinek

Uveďte zde svůj e-mail, ať Vám neuteče žádná aktualita z naší kanceláře.

Děkujeme za návštěvu našich stránek.

Pokud nechcete přijít o žádné dění v naší kanceláři, dovolujeme si Vám nabídnout přihlášení k odběru aktualit. Stačí vyplnit Váš e-mail.

Advokátní kancelář Vych a partners