+420 222 517 466

Aktuality

Aktuality

letecké právo

Právní úprava leteckého provozu ve zvláště chráněných územích

Právní předpisy v oblasti leteckého práva jsou však značně ovlivněny i zájmem na ochranu životního prostředí. Vzhledem k rostoucí oblibě létání z řad široké veřejnosti se zvyšuje počet osob, které se podílejí na leteckém provozu ve zvláště chráněných územích, aniž by byly dostatečně obeznámeni s relevantní právní úpravou včetně rizik s tím spojených.

Číst více

Jak na prodej společnosti?

Prodej dlouho budované společnosti je náročný a zdlouhavý proces, který je však možné výrazně zjednodušit. Určitě je ale na začátku dobré si vybrat vhodný okamžik, a to jak dle situace na trhu, tak dle situace ve společnosti samotné. Pokud je to možné, doporučujeme si na vhodný okamžik i počkat.

Číst více

Kyberkriminalita a její vliv na obchodní společnosti

Informační technologie se za poslední desetiletí staly nedílnou součástí společnosti, a to tak, že si bez nich nedokážeme život už ani představit. Toto období otevírá dveře k nesčetným možnostem, ale zároveň s sebou přináší i nové hrozby, které s technologickým pokrokem přicházejí, a to zejména kyberkriminalitu.

Číst více
bezdůvodného obohacení

Stanovení výše bezdůvodného obohacení po zániku nájemního vztahu pro užívání nemovitosti

Nájemní vztah mezi pronajímatelem a nájemcem většinou zanikne jejich dohodou, v rámci které smluvní strany vypořádají své závazky včetně výše zbývající částky nájemného ke dni zániku nájmu. Co když ale nájemní vztah zanikne jednostranným právním jednáním v podobě výpovědi ze strany pronajímatele z důvodu chabé platební morálky nájemce a ten se odmítá vystěhovat a zároveň neplatí nájemné? Dochází k bezdůvodnému obohacení?

Číst více
změny ve výkonu funkce statutárního orgánu

Změny v podmínkách výkonu funkce statutárních orgánů

Do 1. 7. 2023 zákon o obchodních korporacích v souvislosti s podmínkami pro výkon funkce člena voleného orgánu odkazoval na zákon o živnostenském podnikání, přičemž se mezi tyto podmínky řadily bezúhonnost a neexistence překážek provozování živnosti podle živnostenského zákona. Po novele jsou však tyto podmínky upraveny přímo v zákoně o obchodních korporacích.

Číst více

Vítáme v týmu hned 2 nové advokáty!

Náš právní tým jsme posílili hned o 2 nové advokáty – Mgr. Denisu Mokřížovou a JUDr. Miroslava Různara.
Denisa se specializuje se na obchodní právo včetně zastupování v řízení před soudy a správními orgány.
Miroslav se specializuje na občanské, obchodní a pracovní právo, právo nemovitostí a rovněž na řešení sporů a litigace.

Číst více
elektronický podpis

Elektronické právní jednání – lze nahradit kvalifikovaný podpis?

Uznatelnost elektronického dokumentu je silně závislá na jeho nepochybném zachycení a pokud možno jednoznačném určení jednající osoby, zpravidla pak připojením elektronického podpisu této osoby. V soukromoprávních vztazích jsou právní úpravou kladeny na právní dokumenty jen minimální formální požadavky.

Číst více

Děkujeme za návštěvu našich stránek.

Pokud nechcete přijít o žádné dění v naší kanceláři, dovolujeme si Vám nabídnout přihlášení k odběru aktualit. Stačí vyplnit Váš e-mail.

Advokátní kancelář Vych a partners