+420 222 517 466

Kdo jsme

Kdo jsme

Kdo jsme

Příběh naší advokátní kanceláře se začal psát 1. února 2005, kdy byla kancelář založena. Od samého počátku existence kanceláře se soustřeďujeme na poskytování komplexního právního poradenství tuzemské a zahraniční převážně korporátní klientele, které souvisí s realizací jejich obchodních a investičních aktivit.

Od řady konkurenčních kanceláří se odlišujeme schopností od samého počátku transakce pochopit její ekonomickou podstatu, což nám umožňuje volbu těch nejúčinnějších právních konstrukcí a postupů.

AK Vych
AK_Vych_2023_12

Co máme za sebou

Za dobu existence naší kanceláře jsme pro naše klienty navrhli a úspěšně realizovali řadu komplexních akvizičních projektů spočívajících v nákupu či prodeji majetkových podílů, závodů a jejich částí, vytváření společných podniků a jiných forem spolupráce našich klientů jako akcionářů významných obchodních společností v České republice.

Rozsáhlé zkušenosti jsme získali při návrhu a realizaci smluvní dokumentace mezi našimi klienty a veřejnoprávními korporacemi, na základě kterých jsou realizovány významné projekty v modelu PPP (public – private – partnership), případně v režimu veřejných zakázek. Dlouhodobě se úzce specializujeme na poskytování právních služeb společnostem dodávajícím infrastrukturní služby, jako jsou provozy vodovodů a kanalizací, teplárenské provozy, odpadové hospodářství a ostatní komunální služby a zastupujeme nejvýznamnější hráče v České republice v těchto oborech.

V čem jsme jedineční

Jako jedna z mála kanceláří v České republice poskytujeme právní služby v oblasti italského práva, a to prostřednictvím člena týmu naší kanceláře, který je italským advokátem a evropským usazeným advokátem.

Specializujeme se na právo v letectví a naše služby využívá řada subjektů podnikajících v jednotlivých sférách leteckého byznysu.

S čím Vám dále pomůžeme

Věnujeme se rovněž ICT právu a ochraně osobních údajů (GDPR).

Velice si považujeme toho, když jsme našimi klienty žádáni, abychom vyřešili i jejich privátní majetkové či osobní problémy. Rozsáhlé zkušenosti tak máme s tvorbou struktur pro předávání rodinného majetku nástupnickým generacím, či jeho delimitaci v případě, kdy se našim klientům zkomplikuje rodinný život a rozhodnou se pro majetkovou rozluku (vypořádání společného jmění manželů), řešíme také úpravu práv k nezletilým dětem.

S realizací obchodních aktivit našich klientů souvisí i riziko ekonomické ztráty způsobené v důsledku trestněprávního jednání protistran či třetích subjektů. Zaměřujeme se proto i na uplatňování majetkových práv našich klientů jakožto osob poškozených v rámci trestního řízení.

Kromě výše uvedeného zacílení naší kanceláře poskytujeme i právní služby v dalších oblastech, jako jsou občanské právo, právo autorské, řešení právních vztahů k nemovitostem, sporná agenda včetně arbitráže, insolvenční právo a ostatní.

AK_Vych_2023_104

Jak pracujeme

Při řešení zadaných problémů klademe důraz na přehlednost, jasnost a stručnost navrhovaného řešení, v případě existence alternativních řešení daného problému upozorňujeme klienta na možná rizika spojená s realizací té či oné varianty.

Pro možnost poskytnutí komplexního řešení problému úzce spolupracujeme s prověřenými specialisty z oblasti daní, účetnictví, auditu, oceňování, případně se soudními exekutory, notáři či odborníky v oblasti ekologického poradenství a ekologických auditů a s dalšími specialisty.

Právní služby poskytujeme rychle, důraz klademe na flexibilitu a na splnění termínů dohodnutých s klientem. Dbáme na zachování důvěrnosti zjištěných informací, což pokládáme ve vztahu ke klientovi za zásadní.

Komunikujeme v českém, anglickém, německém, italském a francouzském jazyce, v případě potřeby máme smluvně zajištěny překladatelské či tlumočnické služby prostřednictvím soudních tlumočníků.

Při poskytování našich služeb používáme nejmodernější výpočetní a telekomunikační techniku, přední systémy právních informací, veškerá spisová agenda je digitalizována a klienti mají možnost dálkového přístupu do svých spisů.

Kancelář má sjednáno pojištění profesní odpovědnosti za škody způsobené výkonem advokacie s limitem plnění 70.000.000 Kč v jednotlivém případě.

Děkujeme za návštěvu našich stránek.

Pokud nechcete přijít o žádné dění v naší kanceláři, dovolujeme si Vám nabídnout přihlášení k odběru aktualit. Stačí vyplnit Váš e-mail.

Advokátní kancelář Vych a partners