+420 222 517 466

Tým

Tým

JUDr. Ing. Jan Vych

  advokát

Jan_Vych_23_v2

Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (Mgr. 2001, JUDr. 2004) a Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze (2002).

Poskytováním právního poradenství se zabývá od roku 1996.

Profesní zkušenosti získal jak v oblasti advokacie tak i poskytováním právního poradenství v rámci poradenské společnosti zaměřující se na komplexní realizaci projektů podnikových přeměn.

Specializace na právo obchodních společnosti, fúze, akvizice, přeměny společností, privatizace a provozování podniků dodávajících infrastrukturní služby (voda, odpady, teplo), koncernové právo, řízení před obchodním rejstříkem, obchodní závazkové vztahy, bankovní právo se zaměřením na problematiku družstevních záložen, finanční právo, právo cenných papírů, problematika investičních pobídek, veřejné zakázky, PPP, koncesí.

Hovoří česky, anglicky a německy.
E-mail: jan.vych@ak-vych.cz

JUDr. Petr Anděl

  advokát

AK Vych advokát Petr Anděl

Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (Mgr. 2002, JUDr. 2004).
Profesní zkušenosti získal jak v oblasti advokacie tak i jako corporate legal counsel
v nadnárodní finanční instituci. Po složení advokátních zkoušek (2006) působil na pozici spolupracujícího i samostatného advokáta.

Specializuje se na právo obchodních společností, akvizice, přeměny společností,
závazkové vztahy, finanční právo, právní vztahy k nemovitostem, práva k duševnímu
vlastnictví, veřejné zakázky, poradenství pro územně samosprávné celky a jejich
organizace.

Hovoří česky, anglicky a německy.
E-mail: petr.andel@ak-vych.cz

Mgr. Zuzana Gajdošová, LL.M.

  advokátka

Absolventka Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (2011). V průběhu vysokoškolského studia absolvovala roční studijní pobyt na Univerzitě Paris I Panthéon-Sorbonne (Francie). V postgraduálním programu na Univerzitě v Cambridge (Velká Británie) se specializací na mezinárodní právo, právo EU a právo duševního vlastnictví získala magisterský titul LL.M. (2014).

V advokacii působí od roku 2011. Kromě generální právní praxe se více zaměřuje i na ochranu osobních údajů, IT právo, právo životního prostředí, vybrané aspekty veřejných zakázek a mezinárodní právo včetně práva EU.

Hovoří česky, slovensky, anglicky a francouzsky.
E-mail: zuzana.gajdosova@ak-vych.cz

Mgr. Daniela Holá

  advokátka

portrety_hola_nobck

Absolventka Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (Mgr. 2010). Během studia strávila rok na studijním pobytu ve švédském Jönköpingu na Jönköping International Business School. Právní praxi se věnuje od roku 2010.

Dlouhou dobu se pohybovala v podnikové sféře, kde se specializovala především na korporátní a obchodní právo a zároveň působila v managementu skupiny. Specializace na obchodní závazkové vztahy, korporátní právo, odpadové právo, právo veřejných zakázek a rodinné právo.

Hovoří česky, anglicky a francouzsky.
E-mail: daniela.hola@ak-vych.cz

Mgr. Vladimír Nováček

  advokát

Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (2011). V advokacii působí od studií, po složení advokátních zkoušek (2015) na pozici spolupracujícího i samostatného advokáta.

Kromě generální praxe se specializuje na oblasti IT práva a práva autorského, ochrany osobních údajů, práva nemovitostí, korporátní agendy, ale neztratí se ani v právu pracovním nebo trestním.

Hovoří česky a anglicky.
E-mail: vladimir.novacek@ak-vych.cz

Pierluigi Nudo, LL.M.

  usazený evropský advokát

Vystudoval právo na Univerzitě v Kalábrii (Dr. 2010). Člen italské advokátní komory v Cosenze, pod evidenčním číslem 3450 a člen české advokátní komory jako Usazený Evropský Advokát.

Během studia na univerzitě, strávil jeden rok na fakultě práva Baskické univerzity ve španělském Bilbau. V roce 2012 dokončil postgraduální studium mezinárodního práva obchodního na University of New York, Prague, kde získal titul Master of Law (LL.M.).

Specializuje se na přeshraniční obchodně-právní spory v rámci EU, převážně mezi ČR a Itálií. Poskytuje poradenství České a Italské klientele, včetně zastupování před soudy.

Hovoří italsky, česky, anglicky a španělsky.
E-mail: pierluigi.nudo@ak-vych.cz

JUDr. Lucia Slobodová

  advokátka

Absolventka Právnické fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích (Mgr. 2003, JUDr. 2004). V advokacii působí od roku 2007, pracovní zkušenosti sbírala jak v podnikové sféře na pozici in-house právníka, kdy vedla právní oddělení firmy působící v energetice, tak jako samostatný advokát, nabízející svým klientům komplexní právní služby.

Lucia se zaměřuje zejména na korporátní a obchodní právo, pracovní právo, trestní právo, energetické právo a nebankovní finanční právo.

Hovoří česky, slovensky a anglicky.
E-mail: Lucia.Slobodova@ak-vych.cz

Mgr. Lucie Špičková

  advokátka

Absolventka Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (Mgr. 2016).

Zaměřuje se na právo občanské a rodinné, zastupování v řízení před soudy a správními orgány, veřejné zakázky a vymáhání pohledávek.

Hovoří česky a anglicky.
E-mail: lucie.spickova@ak-vych.cz

Mgr. Tereza Kacrová

  koncipientka

Tereza_Kacrova_23_new

Absolventka Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (Mgr. 2019). Během studia strávila semestr ve Španělsku na Právnické fakultě Univerzity La Coruña.

Pracovní zkušenosti po studiu získala jako ministerský rada pro Ministerstvo spravedlnosti ČR se zaměřením zejména na náhradu škody vzniklé v civilním a trestním řízení.

Hovoří česky a anglicky.
E-mail: tereza.kacrova@ak-vych.cz

Mgr. Barbora Valentová

  koncipientka

Absolventka Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (Mgr. 2022).

Advokátní koncipientkou je od června 2022. Zaměřuje se zejména na občanské právo a vymáhání pohledávek.

Hovoří česky, anglicky a francouzsky.
E-mail: barbora.valentova@ak-vych.cz

Ing. Zuzana Humhalová

  office manager

AK Vych office manager Zuzana Humhalová

Absolventka provozně ekonomické fakulty ČZU v Praze (Ing. 2001).

Pracovní zkušenosti Zuzana získala mimo jiné v největší české advokátní kanceláři ale i v menších advokátních kancelářích butikového typu. V AKV má na starosti koordinaci recepce a řízení administrativních a účetních záležitostí kanceláře.

Hovoří česky a anglicky.
Email: zuzana.humhalova@ak-vych.cz

Eva Hrdličková

  právní praktikantka, marketingová specialistka

Eva_Hrdlickova

Studentka Právnické fakulty Masarykovy univerzity.

Pracovní zkušenosti nasbírala již v průběhu studia, a to v několika advokátních kancelářích a na státním zastupitelství. V AK Vych se věnuje marketingu, propagaci a publikační činnosti kanceláře.

Hovoří česky a anglicky.
E-mail: eva.hrdlickova@ak-vych.cz

Děkujeme za návštěvu našich stránek.

Pokud nechcete přijít o žádné dění v naší kanceláři, dovolujeme si Vám nabídnout přihlášení k odběru aktualit. Stačí vyplnit Váš e-mail.

Advokátní kancelář Vych a partners