Tým

Tým

portrety_vych_nobck

JUDr. Ing. Jan Vych

Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (Mgr. 2001, JUDr. 2004) a Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze (2002).

Poskytováním právního poradenství se zabývá od roku 1996.

Profesní zkušenosti získal jak v oblasti advokacie tak i poskytováním právního poradenství v rámci poradenské společnosti zaměřující se na komplexní realizaci projektů podnikových přeměn.

Specializace na právo obchodních společnosti, fúze, akvizice, přeměny společností, privatizace a provozování podniků dodávajících infrastrukturní služby (voda, odpady, teplo), koncernové právo, řízení před obchodním rejstříkem, obchodní závazkové vztahy, bankovní právo se zaměřením na problematiku družstevních záložen, finanční právo, právo cenných papírů, problematika investičních pobídek, veřejné zakázky, PPP, koncesí.

Hovoří česky, anglicky, německy.
E-mail: jan.vych@ak-vych.cz

portrety_pokorny_nobck

JUDr. Tomáš Pokorný

Absolvent Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (2011). V průběhu univerzitního studia absolvoval roční studijní stáž na právnické fakultě Université de Bourgogne v Dijonu se zaměřením na evropské právo a právo mezinárodního obchodu.

V advokacii působí od roku 2009. Při poskytování právního poradenství se zabývá právem obchodních společností, obchodními závazkovými vztahy, právem nemovitostí, IT právem a vodohospodářstvím.

Hovoří česky, anglicky a francouzsky.
E-mail: tomas.pokorny@ak-vych.cz

portrety_gajdosova_nobck

Mgr. Zuzana Gajdošová, LL.M.

Absolventka Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (2011). V průběhu vysokoškolského studia absolvovala roční studijní pobyt na Univerzitě Paris I Panthéon-Sorbonne (Francie). V postgraduálním programu na Univerzitě v Cambridge (Velká Británie) se specializací na mezinárodní právo, právo EU a právo duševního vlastnictví získala magisterský titul LL.M. (2014).

V advokacii působí od roku 2011. Kromě generální právní praxe se více zaměřuje i na ochranu osobních údajů, IT právo, právo životního prostředí, vybrané aspekty veřejných zakázek a mezinárodní právo včetně práva EU.

Hovoří česky, slovensky, anglicky a francouzsky.
E-mail: zuzana.gajdosova@ak-vych.cz

portrety_pierluigi_nudo_nobck

Pierluigi Nudo, LL.M.

Vystudoval právo na Univerzitě v Kalábrii (Dr. 2010). Člen italské advokátní komory v Cosenze, pod evidenčním číslem 3450 a člen české advokátní komory jako Usazený Evropský Advokát.

Během studia na univerzitě, strávil jeden rok na fakultě práva Baskické univerzity ve španělském Bilbau. V roce 2012 dokončil postgraduální studium mezinárodního práva obchodního na University of New York, Prague, kde získal titul Master of Law (LL.M.).

Specializuje se na přeshraniční obchodně-právní spory v rámci EU, převážně mezi ČR a Itálií. Poskytuje poradenství České a Italské klientele, včetně zastupování před soudy.

Hovoří italsky, česky, anglicky a španělsky.
E-mail: pierluigi.nudo@ak-vych.cz

portrety_vych_Slobodova_nobck

JUDr. Lucia Slobodová

Absolventka Právnické fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích (Mgr. 2003, JUDr. 2004). V advokacii působí od roku 2007, pracovní zkušenosti sbírala jak v podnikové sféře na pozici in-house právníka, kdy vedla právní oddělení firmy působící v energetice, tak jako samostatný advokát, nabízející svým klientům komplexní právní služby.

Lucia se zaměřuje zejména na korporátní a obchodní právo, pracovní právo, trestní právo, energetické právo a nebankovní finanční právo.

Hovoří česky, slovensky a anglicky.
E-mail: Lucia.Slobodova@ak-vych.cz

portrety_hola_nobck

Mgr. Daniela Holá

Absolventka Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (Mgr. 2010). Během studia strávila rok na studijním pobytu ve švédském Jönköpingu na Jönköping International Business School. Právní praxi se věnuje od roku 2010.

Dlouhou dobu se pohybovala v podnikové sféře, kde se specializovala především na korporátní a obchodní právo a zároveň působila v managementu skupiny. Specializace na obchodní závazkové vztahy, korporátní právo, odpadové právo, právo veřejných zakázek a bytové právo.

Hovoří česky, anglicky a francouzsky.
E-mail: daniela.hola@ak-vych.cz

portrety_spickova_nobck

Mgr. Lucie Špičková

Absolventka Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (Mgr. 2016).

Zaměřuje se na právo občanské a rodinné, zastupování v řízení před soudy a správními orgány, veřejné zakázky a vymáhání pohledávek.

Hovoří česky a anglicky.
E-mail: lucie.spickova@ak-vych.cz

portrety_valentova_nobck

Mgr. Barbora Valentová

Absolventka Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (Mgr. 2022).

Advokátní koncipientkou je od letošního června. Zaměřuje se zejména na oblasti veřejných zakázek a obchodního práva.

Hovoří česky, anglicky a francouzsky.
E-mail: barbora.valentova@ak-vych.cz

Kontaktujte nás