+420 222 517 466

Reference

Reference

ENERGIE AG BOHEMIA. s.r.o.

 • komplexní právní poradenství spojené s činností klienta a jeho dceřiných společností. Realizace komplexních akvizičních projektů vodárenských společností, jejich následných přeměn a restrukturalizací.
 • poskytování poradenství při účasti klienta a jeho dceřiných společností ve výběrových řízeních (PPP, veřejné zakázky) na provozování vodárenského a kanalizačního majetku. Podpora při uzavírání provozovatelských smluv.
 • zastupování v řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže
 • metodická podpora při aplikaci právních předpisů v oblasti vodárenství
 • poradenství v oblasti dotačních titulů, Evropské fondy, Operační program životního prostředí
 • pracovní právo, právní poradenství při každodenní podnikatelské činnosti klienta a jeho dceřiných společností

Energie AG Oberösterreich

 • právní poradenství při realizaci výstavby bioplynových stanic v České a Slovenské republice
 • právní poradenství v oblasti pracovního práva, likvidace společností, žalob ze závazkových vztahů, a to jak v České, tak i ve Slovenské republice

AVE

 • komplexní právní poradenství pro společnosti koncernu AVE, předního dodavatele komunálních služeb v České republice
 • poradenství při akvizici společností a jejich následné restrukturalizaci
 • poradenství při účasti společností klienta ve výběrových řízeních na zadání veřejných zakázek včetně jeho zastoupení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže
 • právní poradenství v oblasti zákona o odpadech a dalších předpisech odpadového hospodářství včetně zastoupení klienta v řízeních před Českou inspekcí životního prostředí a dalšími správními orgány
 • poradenství při získávání integrovaných povolení (IPPC) a posouzení vlivů na životní prostředí (EIA)
 • zastoupení klienta při řízeních o správních žalobách souvisejících s podnikatelskou činností klienta (územní plánování, právo životního prostředí, daňové a finanční právo)
 • pracovněprávní poradenství
 • právní poradenství v oblasti práva závazkových vztahů
 • komplexní správa pohledávek

The Prague British International School

 • komplexní právní poradenství největší mezinárodní škole v Praze
 • právní poradenství při akvizici společnosti, změny její korporátní struktury, převody podílů na společnosti
 • poradenství v oblasti pracovního práva
 • poradenství v oblasti školského práva
 • právní poradenství v oblasti obchodně závazkových vztahů

iD Brána by EzConvey

 • komplexní právní poradenství při vývoji platformy pro elektronické ověřování totožnosti osob a její uvedení na trh

Mastermindklub.cz

 • obchodní závazkové vztahy
 • právo duševního vlastnictví

sigifun s.r.o.

 • správa pohledávek
 • komplexní poradenství spojené s chodem společnosti

Automotive Interims

 • Právní poradenství při navazování obchodních závazkových vztahů s odběrateli a poradci klienta
 • Příprava vzorové smluvní dokumentace v oblasti interim managementu
 • Konzultace GDPR problematiky
 • Poradenství při executive recruitmentu
 • Vymáhání pohledávek z obchodních vztahů

Premiot Energy Service s.r.o.

 • právní poradenství v oblasti energetiky

MSC Software

 • právní poradenství v oblasti korporátního práva
 • pracovněprávní poradenství

Blue Sky Aviation

 • komplexní právní poradenství spojené s činností společnosti
 • příprava nájemních smluv
 • příprava smluv na akvizice obchodních společností
 • vymáhání pohledávek z obchodní společnosti klienta
 • poradenství v oblasti leteckého práva

Casagrande Ingranaggi

 • právní poradenství spojené s vymáháním pohledávek italského klienta proti české společnosti

AŽD, a.s.

 • právní poradenství v oblasti italského závazkového práva

TEPLO Nový Bor

 • poradenství v oblasti teplárenské infrastruktury
 • právní poradenství v oblasti převodu majetku a restrukturalizace společnosti
 • právní poradenství v oblasti cenové regulace

MAVIS Nový Bor

 • korporátní právo

CROY s.r.o.

 • poskytování poradenství v oblasti práva veřejných zakázek

Metering Services s.r.o.

 • poskytování poradenství v oblasti smluvních vztahů
 • příprava smluvní dokumentace v oblasti IT práva
 • poskytování poradenství v oblasti pracovního práva
 • korporátního poradenství

SFW, s.r.o.

 • zastupování klienta v řízeních před Energetickým regulačním úřadem

AP AUTO, s.r.o.

 • právní poradenství pro jednoho z nejvýznamnějších hráčů na trhu prodeje ojetých automobilů
 • příprava smluvní dokumentace
 • zastupování klienta při sporech s jeho klienty (podnikatelé, spotřebitelé)
 • právní poradenství spojené s ochranou obchodní firmy klienta

JERUS, a.s.

 • právní poradenství při každodenní podnikatelské činnosti klienta
 • právní poradenství spojené s čerpání prostředků z dotačních fondů, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Czechinvest
 • správa korporátní struktury klienta

Fučík & Partners (nyní Grant Thornton)

 • participace na komplexních projektech pro klienty významné společnosti v České republice v oblasti daňového poradenství
 • příprava správních žalob proti rozhodnutím správce daně a zastupování daňových subjektů v těchto řízeních

KOLEKTIV ATELIERS, a.s.

 • právní poradenství spojené se zajištěním prodeje sklářských výrobků předního českého výrobce designového skla do jednotlivých zemí Evropy i dalších světadílů

Regus

 • právní poradenství skupiny společností klienta zabývajícího se short-term pronájmy kancelářských prostor
 • pracovněprávní poradenství
 • zakládání nových společností

Benemedo, s.r.o.

 • právní poradenství spojené se správou majetkových účastí skupiny BENEMEDO v České republice i v zahraničí
 • pracovněprávní poradenství
 • poradenství v oblasti obchodně závazkových vztahů

RCR Industrial Flooring

 • právní poradenství spojené se správou majetkových účastí klienta v České republice.
 • zastupování v soudních sporech v oblasti bankovních garancí.

Děkujeme za návštěvu našich stránek.

Pokud nechcete přijít o žádné dění v naší kanceláři, dovolujeme si Vám nabídnout přihlášení k odběru aktualit. Stačí vyplnit Váš e-mail.

Advokátní kancelář Vych a partners