CONSULT BEFORE FIGHT

+420 222 517 466

Reference

vych_cary

ENERGIE AG BOHEMIA. s.r.o.

 • komplexní právní poradenství spojené s činností klienta a jeho dceřiných
  společností. Realizace komplexních akvizičních projektů vodárenských
  společností, jejich následných přeměn a restrukturalizací.
 • poskytování poradenství při účasti klienta a jeho dceřiných společností ve
  výběrových řízeních (PPP, veřejné zakázky) na provozování vodárenského a
  kanalizačního majetku. Podpora při uzavírání provozovatelských smluv.
 • zastupování v řízeních před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže
 • metodická podpora při aplikaci právních předpisů v oblasti vodárenství
 • poradenství v oblasti dotačních titulů, Evropské fondy, Operační program
  životního prostředí
 • pracovní právo, právní poradenství při každodenní podnikatelské činnosti klienta a jeho dceřiných společností

Služby AK Vych hodnotíme velmi pozitivně. AK Vych provází naši společnost po celou dobu jejího působení na českém vodárenském a teplárenském trhu. V průběhu naší spolupráce asistovala AK Vych při realizaci jednotlivých akvizičních projektů skupiny Energie AG a napomáhala tak naší úspěšné expanzi na tuzemském trhu. Podílela se na realizaci prvních PPP projektů, které byly od roku 2006 v České republice realizovány. Po celou dobu naší spolupráce byly a jsou služby poskytovány na vysoké úrovni a s maximální možnou mírou flexibility. Ceníme se schopnosti byznysového pohledu na věci, který právníci AK Vych dokáží přenést do právních řešení zastupovaných kauz.

Ing. Pavel Linzer, MBA, jednatel společnosti

vych_cary

Energie AG Oberösterreich

 • právní poradenství při realizaci výstavby bioplynových stanic v České a Slovenské
  republice
 • právní poradenství v oblasti pracovního práva, likvidace společností, žalob ze
  závazkových vztahů, a to jak v České, tak i ve Slovenské republice
vych_cary

AVE

 • komplexní právní poradenství pro společnosti koncernu AVE, předního dodavatele komunálních služeb v České republice
 • poradenství při akvizici společností a jejich následné restrukturalizaci
 • poradenství při účasti společností klienta ve výběrových řízeních na zadání veřejných zakázek včetně jeho zastoupení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže
 • právní poradenství v oblasti zákona o odpadech a dalších předpisech odpadového hospodářství včetně zastoupení klienta v řízeních před Českou inspekcí životního prostředí a dalšími správními orgány
 • poradenství při získávání integrovaných povolení (IPPC) a posouzení vlivů na životní prostředí (EIA)
 • zastoupení klienta při řízeních o správních žalobách souvisejících s podnikatelskou činností klienta (územní plánování, právo životního prostředí, daňové a finanční právo)
 • pracovněprávní poradenství
 • právní poradenství v oblasti práva závazkových vztahů
 • komplexní správa pohledávek
vych_cary

The Prague British International School

 • komplexní právní poradenství největší mezinárodní škole v Praze
 • právní poradenství při akvizici společnosti, změny její korporátní struktury, převody podílů na společnosti
 • poradenství v oblasti pracovního práva
 • poradenství v oblasti školského práva
 • právní poradenství v oblasti obchodně závazkových vztahů
vych_cary

iD Brána by EzConvey

 • komplexní právní poradenství při vývoji platformy pro elektronické ověřování totožnosti osob a její uvedení na trh
 • korporátní právo
 • AML, poskytování elektronických služeb

Advokátní kancelář Vych & Partners, s.r.o. nás provází od samotného počátku existence naší společnosti. Byla a stále je u zrodu našeho projektu podpisovna.cz. Ošetřila veškeré právní otázky spojené s naším projektem. Kromě rychlosti a flexibility při řešení jednotlivých zadání, na  které jsme zvyklí ze spolupráce na jiných projektech, si velice ceníme odborných znalostí IT problematiky, kterou vybraní členové kanceláře mají a které umožňují celkový vhled do této těžko uchopitelné problematiky.

Ing. Michal Bočan, jednatel

vych_cary

Scaleupboard

 • obchodní závazkové vztahy
 • právo duševního vlastnictví
 • fúze a akvizice
vych_cary

sigifun s.r.o.

 • správa pohledávek
 • komplexní poradenství spojené s chodem společnosti
vych_cary.jpg

Heli Austria

 • poradenství v oblasti leteckého práva
 • korporátní agenda společnosti
 • poradenství a zastupování v oblasti práva veřejných zakázek
vych_cary

Automotive Interims

 • Právní poradenství při navazování obchodních závazkových vztahů s odběrateli a poradci klienta
 • Příprava vzorové smluvní dokumentace v oblasti interim managementu
 • Konzultace GDPR problematiky
 • Poradenství při executive recruitmentu
 • Vymáhání pohledávek z obchodních vztahů

Rád poskytnu pozitivní zpětnou vazbu na služby a servis v AKV. Cením si zejména vysoké úrovně právního servisu za rozumné náklady a s vyšší mírou flexibility. Z mého pohledu vnímám flexibilitu a rychlost zpětné vazby ze strany AKV jako klíčový prvek pro náš business v Automotive Interims. Zároveň si cením vedle výše zmíněných vlastností také osobní a lidský přístup ze strany jednotlivých advokátů v AKV a výbornou dostupnost v centru Prahy.

Bc. Stanislav Batěk, jednatel

vych_cary

Premiot Energy Service s.r.o.

 • právní poradenství v oblasti energetiky
vych_cary

MSC Software

 • právní poradenství v oblasti korporátního práva
 • pracovněprávní poradenství
vych_cary

Blue Sky Aviation

 • komplexní právní poradenství spojené s činností společnosti

 • příprava nájemních smluv

 • příprava smluv na akvizice obchodních společností

 • vymáhání pohledávek z obchodní společnosti klienta

 • poradenství v oblasti leteckého práva

S AK Vych spolupracujeme v rámci cele naší skupiny již několik let. Veškeré právní služby jsou vždy poskytovány na vysoké profesionální úrovni. AK nám pomáhá v rámci jak běžné právní agendy, tak se na ni můžeme obrátit i se složitými případy. Činnost vedoucího partnera JUDr. Ing. Jana Vycha a jeho kolegů mohu jen doporučit. 

Ing. Igor Šlajchrt, jednatel

vych_cary

TEPLO Nový Bor

 • poradenství v oblasti energetiky (teplárenství)
 • právní poradenství v oblasti převodu majetku a restrukturalizace společnosti
 • právní poradenství v oblasti cenové regulace v teplárenství
vych_cary

MAVIS Nový Bor

 • korporátní právo
vych_cary

AP AUTO, s.r.o.

 • právní poradenství pro jednoho z nejvýznamnějších hráčů na trhu prodeje ojetých automobilů
 • příprava smluvní dokumentace
 • zastupování klienta při sporech s jeho klienty (podnikatelé, spotřebitelé)
 • právní poradenství spojené s ochranou obchodní firmy klienta
vych_cary

JERUS, a.s.

 • právní poradenství při každodenní podnikatelské činnosti klienta
 • právní poradenství spojené s čerpání prostředků z dotačních fondů, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Czechinvest
 • správa korporátní struktury klienta
 • právní poradenství v oblasti práva životního prostředí, likvidace starých ekologických zátěží

Zasílám Vám poděkování za dlouhodobou spolupráci mezi Vaší advokátní kanceláří a naší společností. Za období od roku 2006 kdy jsme spolu začali jednat až dodnes jsme s Vaší kanceláří vyřešili mnoho obchodních kauz. V řádu miliónů korun jste pro nás za tuto dobu vykonali mnoho pro nás důležitých úkonů. Doufáme, že v oblasti obchodního práva, ekologických zakázek a obchodně administrativních aktivit budeme i nadále s Vámi takto pilně spolupracovat a na tuto spolupráci se těšíme.

S pozdravem

Zdenek Mudra, předseda představenstva

vych_cary

Grant Thornton (dříve Fučík & Partners)

 • participace na komplexních projektech pro klienty významné společnosti v České republice v oblasti daňového poradenství
 • příprava správních žalob proti rozhodnutím správce daně a zastupování daňových subjektů v těchto řízeních
vych_cary

KOLEKTIV ATELIERS, a.s.

 • právní poradenství spojené se zajištěním prodeje sklářských výrobků předního českého výrobce designového skla do jednotlivých zemí Evropy i dalších světadílů
vych_cary

Regus

 • právní poradenství skupiny společností klienta zabývajícího se short-term pronájmy kancelářských prostor
 • pracovněprávní poradenství
 • zakládání nových společností
vych_cary

Benemedo, s.r.o.

 • právní poradenství spojené se správou majetkových účastí skupiny BENEMEDO v České republice i v zahraničí
 • pracovněprávní poradenství
 • poradenství v oblasti obchodně závazkových vztahů

S kanceláří JUDr. Vycha spolupracujeme více než 10 let. Na této kanceláři oceňuji zejména rychlost reakce na jednotlivá zadání, jsou profesionální, dostanu požadovanou odpověď, posudek či návrh ve velmi rozumném čase. Nedělají chyby, tudíž šetří můj čas a téměř nemusím přemýšlet, jestli na nějakou možnou „okolnost“ nezapomněli. Mám zkušenosti s několika advokátními kancelářemi, včetně těch z „mezinárodně“ působících společností. Hodnocení i v porovnání s těmito kancelářemi je velmi vysoké.

Radka Středová, M.D., jednatelka společnosti

vych_cary

RCR Industrial Flooring

 • právní poradenství spojené se správou majetkových účastí klienta v České republice
 • zastupování v soudních sporech v oblasti bankovních garancí
vych_cary

KF AVIATION

 • Příprava smluvní dokumentace při koupi a prodeji letadel (APA)
 • Korporátní právo spojené s chodem společnosti
 • Restrukturalizace společnosti

S AK Vych & Partners spolupracujeme mnoho let. Velmi oceňujeme flexibilitu, a že nezáleží na tom, zdali se jedná o banální záležitost, či složitý obchodní proces – ke každému úkolu vždy přistupují s vysokou mírou profesionality a s chtíčem najít vhodné řešení, či radu.

Ondřej Kurc, jednatel

vych_cary

BUBNOVI

 • Právní poradenství v oblasti pracovního práva
 • Zastupování ve správních řízeních
 • korporátní agenda společnosti

Spolupráce s panem Vychem a jeho advokátní kanceláří je rychlá, přehledná. S důvěrou se na pana Vycha a jeho kolegy obracím, protože vím, že jsou tady vždy pro mě.

Ing. Marie Bubnová, jednatelka

vych_cary

SÁZÍME ČESKO

 • právní poradenství ve věcech ochrany proti nekalé soutěži, pomluv, poškozování dobrého jména právnické osoby
 • tvorba neziskových subjektů spojených s podnikáním klienta
 • běžená korporátní agenda

Chtěl bych poděkovat za spolupráci s JUDr. Vychem a jeho kolegy. Velmi si vážím toho, že na ně hodím problém a oni vše vyřeší. Kompletně. Nemusím je uhánět, doptávat se, posouvat termíny apod. Šetří mi to hrozně moc času a hlavně mám prostor řešit svoje problémy :). Druhá věc, kterou hrozně cením je zkušenost JUDr. Vycha. Je vidět, že se v oboru už nějakou dobu pohybuje a problém, který by jiní řešili měsíce dokáže vyřešit během jednoho telefonu.

Richard Krajník, jednatel

vych_cary

Teplárna České Budějovice

 • Kompletní příprava smluvní dokumentace pro zadávací dokumentaci v souladu s podmínkami ZZVZ (investiční výstavba – retrofit kotle),
 • zajištění právního servisu pro vlastní kontraktaci stavby,
 • právní poradenství v oblasti smlouvy o dílo a ZZVZ.

Při naší spolupráci jsme se setkali pouze s vysokým standardem profesionálního přístupu a úrovní odbornosti v diskutovaných tématech včetně neocenitelného přesahu do praktické roviny řešených záležitostí. Reakce AK je z časového pohledu vždy pohotová a flexibilní.

Mgr. Martin Žahourek, člen představenstva

vych_cary

Targito.com s.r.o.

 • právní poradenství v oblasti GDPR
 • právní poradenství při zpracování dat
 • akvizice

Děkujeme za návštěvu našich stránek.

Pokud nechcete přijít o žádné dění v naší kanceláři, dovolujeme si Vám nabídnout přihlášení k odběru aktualit. Stačí vyplnit Váš e-mail.

Advokátní kancelář Vych a partners