Náhrada škody na nemovitosti spočívající ve snížení její obvyklé ceny

Náhrada škody na nemovitosti spočívající ve snížení její obvyklé ceny

Věděli jste, že škoda na nemovitosti může vzniknout, aniž by byla nemovitost fyzicky poškozena? Je to tak! Škoda vzniká již k okamžiku škodní události bez závislosti na tom, jak poškozený s nemovitostí naloží (zda ji prodá či nikoli). Tento názor vyjádřil Nejvyšší soud České republiky v rozsudku č.j. 25 Cdo 1548/2020-429 ze dne 12.4.2022.

V tomto případě se jednalo o znehodnocení bytové jednotky. Předmětná nemovitost, kde se bytová jednotka nacházela, byla evakuována z důvodu tvorby prasklin (při stavbě stavebník, resp. investor, kteří byli v dané věci žalovanými, použili nekvalitní materiál a vycházeli s nesprávných výpočtů) a možného ohrožení osob. Celá věc byla značně medializována, což výrazně snížilo cenu předmětné bytové jednotky i přes to, že se následně ukázalo, že statika budovy jako takové ohrožena není a není nutné provádět jakékoli stavební úpravy.

Předmětné rozhodnutí najdete ZDE.

Mgr. Lucie Špičková
advokátka

Kontaktujte nás