+420 222 517 466

Novela zákoníku práce

Novela zákoníku práce

Dne 17. 6. 2020 byla po schválení Poslaneckou sněmovnou a Senátem předložena novela zákoníku práce (původní sněmovní tisk č. 689) prezidentovi k podpisu a ten ji téhož dne podepsal. Deklarovaným cílem novelizace je zjednodušení některých procesů, k nimž v rámci pracovněprávních vztahů dochází. Z novinek, na které se můžeme těšit či minimálně připravit od 30. 7. letošního roku a z části od začátku roku následujícího, lze uvést ve stručnosti alespoň následující tři okruhy změn:

Nová koncepce výpočtu a druhů dovolené

Hlavní změnou je výpočet nároku na dovolenou. Zatímco nyní je dovolená vypočítávána podle odpracovaných směn, nově bude (nesporně spravedlivěji) počítána podle odpracovaných hodin. Dojde také ke zjednodušení druhů dovolené. Nadále bude jen dovolená za kalendářní rok či její poměrná část a dodatková dovolená. Ruší se tedy dovolená za odpracované dny. Výměra dovolené i nadále zůstává minimálně 4-týdenní. Zákon bude počítat také s prodloužením dovolené v situaci, kdy zaměstnanec v kalendářním roce odpracuje podle rozvrhu směn více než dvaapadesátinásobek stanovené týdenní pracovní doby nebo kratší týdenní pracovní doby. Za každou další odpracovanou stanovenou týdenní pracovní dobu (nebo kratší týdenní pracovní dobu) se délka dovolané prodlouží vždy o jednu dvaapadesátinu dovolené za kalendářní rok. Zákoník práce bude dále počítat s konkrétním pravidlem pro situaci, kdy dojde v průběhu kalendářního roku ke změně délky týdenní pracovní doby zaměstnance. Změna se dotkne také pravidel převodu části nevyčerpané dovolené do dalšího roku nebo stanovení minimální jednotky pro čerpání dovolené (polovina směny).

Sdílené pracovní místo

Velmi očekávanou novinkou je nepochybně zavedení institutu sdíleného pracovního místa. Jeho myšlenkou je umožnit lepší skloubení osobního a pracovního života zaměstnanců. Principem je dohoda zaměstnavatele s dvěma a více zaměstnanci pracujícími se stejným sjednaným druhem práce na kratší úvazek, že budou sdílet jedno pracovní místo na stanovenou pracovní dobu (tedy součet jejich úvazků bude tvořit jeden stanovený týdenní úvazek). Obdobně jako u home office (resp. výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele) je základem pravidlo, že pracovní dobu si určují zaměstnanci sami. Novela však stanoví pravidla, která při tom musí dodržet (dohoda zaměstnanců mezi sebou a včasné informování zaměstnavatele o rozvrhu, pravidla pokud dohody nebude dosaženo atd.). Jde zcela jistě o zajímavý institut, který přináší řadu možností, ale nepochybně i budoucích problémů. Pokud budete chtít po této novince sáhnout, doporučujeme velmi podrobně upravit pravidla fungování a vzájemná práva zaměstnanců a zaměstnavatele (ukončení režimu, pravidla zastupování, oznamovací povinnosti, pravidla pro předávání úkolů apod.).

Doručování písemností

Za nezbytnou a velmi kýženou změnu považujeme novelizaci pravidel doručování písemností souvisejících se vznikem, změnou a zánikem pracovního poměru zaměstnavatelem zaměstnanci. Podstatnou změnou je již to, že zákoník práce nadále nebude stanovovat hierarchii způsobů doručování, kterou by bylo třeba dodržet, pakliže by nebylo úspěšné primární doručení do vlastních rukou osobně na pracovišti. Nebude tedy již zřejmě nutné zaměstnance shánět na všech možných adresách, kde by se mohl nebo měl v danou chvíli vyskytovat. Zaměstnavatel bude mít možnost využít k doručení datovou schránku zaměstnance, bude-li ji mít zřízenu. Podstatnou změnou je úprava doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Doručováno bude na adresu, kterou zaměstnanec písemně oznámil, nebude tedy nutné již složitě vykládat, která adresa je ta správná „poslední známá“, jako v současnosti. Velkou úlevou pro zaměstnavatele pak bude sladění povinné úložní doby zásilek, při jejichž doručení zaměstnanec nebyl poštovním doručovatelem zastižen. Úložní lhůta již nebude 10 pracovních dní, jako nyní, ale 15 kalendářních, což odpovídá službě poskytované Českou poštou a.s. V případě, že zaměstnanec takto odmítne převzít zásilku doručovanou poštou, musí být sice stále doručovatelem poučen o následcích odmítnutí, ale již není třeba, aby o tomto poučení existoval písemný záznam (což byl také často kámen úrazu podle současné právní úpravy).

Novela obsahuje řadu dalších změn, které přesahují rozsah tohoto informačního příspěvku. Pokud by Vás zajímalo více podrobností o změnách v pracovněprávní oblasti, neváhejte se na nás obrátit.

Tým Advokátní kanceláře Vych & Partners, s.r.o.

Dočetli jste až sem?

Přihlašte se k odběru novinek

Uveďte zde svůj e-mail, ať Vám neuteče žádná aktualita z naší kanceláře.
Další články

Děkujeme za návštěvu našich stránek.

Pokud nechcete přijít o žádné dění v naší kanceláři, dovolujeme si Vám nabídnout přihlášení k odběru aktualit. Stačí vyplnit Váš e-mail.

Advokátní kancelář Vych a partners