+420 222 517 466

Novinky v oblasti trestní odpovědnosti právnických osob

Novinky v oblasti trestní odpovědnosti právnických osob

Dovolujeme si Vás informovat o nejnovější změně v oblasti trestní odpovědnosti právnických osob. Dne 1. 12. 2016 nabyl účinnosti „zákon č. 183/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů,“ který přinesl několik významných změn.

První významnou změnou je značné rozšíření trestných činů, které mohou být spáchány právnickou osobou. Na rozdíl od dosavadní úpravy, která odkazem na jednotlivé skutkové podstaty v trestním zákoníku výslovně uváděla trestné činy, kterých se může právnická osoba dopustit, bude nově právnická osoba moct být odpovědná zásadně za veškeré trestné činy obsažené v trestním zákoníku, s výjimkou těch, u kterých to zákon o trestní odpovědnosti právnických osob výslovně vylučuje. Nově může právnická osoba spáchat např. trestný čin porušení chráněných průmyslových práv, trestný čin šíření nakažlivé nemoci zvířat, trestný čin pomluvy či trestný čin obecného ohrožení.

V souladu s rozšířením trestných činů, které může spáchat právnická osoba, byly odpovídajícím způsobem doplněny výčty trestných činů, u kterých je vyloučena účinná lítost, vyloučeno promlčení z trestní odpovědnosti právnických osob a vyloučeno promlčení výkonu trestu uloženého právnické osobě.

Druhá významná změna se týká přičitatelnosti trestného činu právnické osobě. Právnická osoba se trestní odpovědnosti nově zprostí, pokud vynaložila veškeré úsilí, které na ní bylo možno spravedlivě požadovat, aby spáchání protiprávního činu osobami jednajícími jejím jménem nebo jejími zaměstnanci zabránila. Nově je tak možné, aby se právnická osoba zbavila trestní odpovědnosti i za jednání statutárních orgánů či vedoucích pracovníků a nikoliv pouze za jednání „řadových“ zaměstnanců, jako tomu bylo doposud.

Veškeré úsilí, které je možno po právnické osobě spravedlivě požadovat je třeba vykládat tak, že právnická osoba nejen že dodržuje veškeré zákony a další právní předpisy, ale například také i tak, že právnická osoba má vytvořený tzv. compliance systém zaměřený na prevenci a detekci jednání, které by mohlo naplňovat skutkovou podstatu trestného činu. Jaká konkrétní opatření by právnická osoba měla přijmout, zákon nevymezuje a bude na soudní judikatuře, aby toto vymezení učinila. Lze mít za to, že těmito opatřeními mohou být příslušné vnitřní předpisy upravující chování zaměstnanců v jednotlivých situacích, provádění školení zaměstnanců, ale například i provádění kontrol, zda jsou požadovaná opatření ze strany zaměstnanců dodržována s tím, že o zavádění a provádění těchto opatření by bylo žádoucí mít písemné záznamy, které v případě potřeby budou moct být předloženy orgánům činným v trestním řízení jako důkaz snahy právnických osob o dodržování compliance opatření.
Vzhledem k zásadnímu rozšíření trestných činů, za které může být právnická osoba trestně odpovědná, a současně k možnosti zbavení její trestní odpovědnosti v případě existence a dodržování účinného compliance systému doporučujeme věnovat patřičné úsilí tomu, aby tento compliance systém byl vybudován a dodržován.

V případě Vašeho zájmu o asistenci se zaváděním uvedeného compliance systému jsou naši kolegové specializující se na problematiku trestního práva připraveni Vám pomoci.

JUDr. Ing. Jan Vych,
advokát / partner

Dočetli jste až sem?

Přihlašte se k odběru novinek

Uveďte zde svůj e-mail, ať Vám neuteče žádná aktualita z naší kanceláře.
Další články

Děkujeme za návštěvu našich stránek.

Pokud nechcete přijít o žádné dění v naší kanceláři, dovolujeme si Vám nabídnout přihlášení k odběru aktualit. Stačí vyplnit Váš e-mail.

Advokátní kancelář Vych a partners