+420 222 517 466

Posílili jsme náš právní tým o novou advokátku Mgr. Lucii Cyrányovou

Posílili jsme náš právní tým o novou advokátku Mgr. Lucii Cyrányovou

Naše advokátní kancelář posílila svůj právní tým o advokátku Mgr. Lucii Cyrányovou.

Lucie je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (Mgr. 2016), zapsána v seznamu advokátů pod evidenčním číslem 19200.

V advokacii působí od roku 2016. Zaměřuje se na právo občanské a rodinné, zastupování v řízení před soudy a správními orgány, veřejné zakázky a vymáhání pohledávek.

Hovoří česky a anglicky