+420 222 517 466

Právo životního prostředí

Právo životního prostředí

Podnikáte v odpadovém hospodářství? Potřebujete získat integrované povolení? Nebo se prostě jenom zajímáte o právní ochranu životního prostředí?

V oblasti práva životního prostředí poskytujeme zejména následující právní služby:

  • řešíme vše, co se týká zákona o odpadech, EIA (Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí), IPPC (Integrovaná prevence a omezování znečištění), zpětného odběru výrobků
  • integrované povolení IPPC (stanovuje závazné podmínky provozu povolovaného zařízení s ohledem na ochranu životního prostředí jako celku; podmínky se týkají všech složek životního prostředí, na které může mít provoz povolovaného zařízení negativní dopad) – připravuje podklady a pomáháme klientům s náročných povolovacím řízením
  • posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) posuzování vlivů záměru na životní prostředí je založeno zkoumání a posuzování jeho možného působení na životní prostředí. Cílem je zjistit, popsat a vyhodnotit předpokládané vlivy připravovaného záměru na životní prostředí a veřejné zdraví – připravuje podklady a radíme klientům, jak celé řízení co nejvíce usnadnit
  • zastupujeme či radíme v řízeních zahájených příslušnými správními orgány (pokuty udělené ČIŽP, MŽP a dalšími),
  • vodní právo – zejména v souvislosti s podnikáním ve vodním hospodářství radíme klientům, jak postupovat v souladu se zákony na ochranu vod a vodních ekosystémů

Děkujeme za návštěvu našich stránek.

Pokud nechcete přijít o žádné dění v naší kanceláři, dovolujeme si Vám nabídnout přihlášení k odběru aktualit. Stačí vyplnit Váš e-mail.

Advokátní kancelář Vych a partners