CONSULT BEFORE FIGHT

+420 222 517 466

PRODEJ SPOLEČNOSTI – kde a jak najít zájemce pro prodej společnosti; investiční teaser

PRODEJ SPOLEČNOSTI – kde a jak najít zájemce pro prodej společnosti; investiční teaser

prodej společnosti

Dospěli jste k rozhodnutí prodat společnost. Nevěstu postupně zkrášlujete. Kde a jak hledat sličné jinochy – ženichy, kteří by mohli mít o Vaši společnost zájem:

 1. Oslovení přímých konkurentů: Někdy mohou být Vaši konkurenti zainteresováni na koupi vaší firmy, aby rozšířili svůj tržní podíl nebo získali přístup k Vašim technologiím či zákaznické základně. Zde však opatrně a s maximální mírou obezřetnosti, aby případný projevený zájem o koupi nebyl ve skutečnosti spíše průmyslovou či obchodní špionáží.
 2. Využití M&A síťovacích akcí: Kromě konferencí existují speciální M&A networkingové akce, workshopy či platformy, které spojují prodávající s potenciálními kupci a investory. V České republice můžeme zmínit kupříkladu ScaleupBoard nebo Expertní Board 21.
 3. Private Equity a Venture Capital firmy: Tyto firmy často hledají investiční příležitosti a mohou mít zájem o koupi celých společností nebo jejich částí.
 4. Využití digitálního marketingu: Efektivní online marketingová kampaň může pomoci zvýšit viditelnost Vaší prodejní nabídky a přilákat širší okruh potenciálních zájemců.
 5. Online M&A platformy: Webové platformy jako Axial, DealNexus nebo MergerNetwork, inbase.cz, prodejfirem.cz, byznysnaprodej.cz, trhfirem.cz umožňují uživatelům vytvářet seznamy a hledat potenciální shody mezi prodávajícími a kupujícími podniků.
 6. Průmyslový networking: Účast na oborových veletrzích, konferencích a networkingových akcích může poskytnout cenné příležitosti k navázání kontaktů s potenciálními kupci a zprostředkovateli.
 7. Právní a účetní firmy: Ty často znají trh a mohou mít informace o firmách nebo investorech, kteří hledají akviziční příležitosti.

Investiční teaser k prodeji společnosti

Investiční teaser je krátký, lákavý dokument, který se používá k představení investiční příležitosti potenciálním kupcům nebo investorům. Má za cíl vzbudit zájem bez odhalení citlivých informací. Podívejme se na jeho klíčové složky podrobněji:

 1. Detailní finanční data: Kromě základního přehledu finančního zdraví by teaser měl obsahovat informace o historických finančních výkonech a potenciálních finančních projekcích. Měl by zdůraznit stabilní nebo rostoucí tržby, ziskovost a jakékoliv další klíčové finanční metriky relevantní pro hodnocení firmy.
 2. Strategické informace: Vysvětlete, jak firma využívá aktuální tržní trendy, jaké inovace nebo technologické výhody nabízí a jaké strategické kroky plánuje v budoucnu, aby si udržela nebo posílila svou tržní pozici.
 3. Unikátní prodejní body: Jaké má vaše firma jedinečné produkty, služby nebo technologie? Jak se odlišuje od konkurence? Detailní popis těchto aspektů může zvýšit atraktivitu pro potenciální kupce.
 4. Přehled managementu: Kvalita a zkušenosti řídícího týmu mohou být klíčové pro potenciální investory. Představte klíčové členy týmu, jejich zkušenosti a přínos pro firmu.
 5. Regulační a právní prostředí: Sdělte informace o jakýchkoli regulačních výhodách nebo výzvách, kterým čelí Vaše podnikání, a jak se s nimi firma vypořádává.

Investiční teaser by měl být přesvědčivý, ale současně stručný. Jeho cílem je přimět potenciální kupce, aby si řekli: „Chci se dozvědět více o této příležitosti.“ Měl by vyvolat zájem a podnítit touhu po dalším dialogu, aniž by bylo nutné zveřejňovat příliš mnoho podrobností před podpisem NDA. Investiční teaser je anonymizovaný, aby nebylo možné nevěstu identifikovat.  Každý detail by měl být pečlivě zvážen, aby poskytl dostatečné informace pro zaujetí zájmu, zároveň však chránil důvěrné údaje společnosti.

Jak efektivně prezentovat investiční teaser

Investiční teaser musí být navržen tak, aby okamžitě upoutal pozornost a zaujal potenciálního investora. Zde jsou klíčové aspekty, které je třeba zvážit:

 1. Profesionální vzhled: Dokument by měl být vizuálně atraktivní, s čistým a profesionálním formátováním. Použití firemního loga, značkových barev a kvalitní grafiky může zvýšit důvěryhodnost a zaujetí.
 2. Jasná a stručná komunikace: Teaser by měl být srozumitelný, s jasnými a přesvědčivými argumenty. Důležité je vyhnout se odbornému žargonu nebo složitým vysvětlením, které by mohly potenciálního investora odradit.
 3. Zdůraznění klíčových bodů: Důležité aspekty, jako jsou jedinečné prodejní body, konkurenční výhody a finanční výkonnost, by měly být výrazně zvýrazněny, aby byly rychle a jasně pochopitelné.
 4. Vytvoření narativu: Příběh Vaší společnosti by měl být poutavý a přesvědčivý, ukazující evoluci, současný úspěch a budoucí potenciál. Dobře vyprávěný příběh může vzbudit emocionální spojení a zvýšit zájem o Vaši firmu.
 5. Vyzdvihnutí růstového potenciálu: Investoři chtějí vidět, kam může společnost směřovat v budoucnu. Poskytněte přehled o tržních trendech, budoucích příležitostech a plánech na rozšíření nebo inovace.
 6. Zahrnutí výzvy k akci: Na konci teaseru by mělo být jasné, jaké jsou další kroky, pokud má zájemce o investici zájem pokračovat. To může zahrnovat kontaktování určené osoby nebo vyplnění formuláře pro získání dalších informací.

Investiční teaser je často prvním krokem v procesu prodeje společnosti nebo získávání investic, a proto je klíčové, aby byl pečlivě připraven. Jeho cílem je nejen informovat, ale také vzbudit zájem a přesvědčit potenciální investory o hodnotě a potenciálu Vaší společnosti. Efektivní teaser může značně zvýšit šance na úspěšný prodej nebo získání investice.

Potřebujete poradit či zastoupit při prodeji společnosti? Máte jakékoli dotaky k našemu seriálu? Obraťte se na nás! S prodejem společností máme dlouholeté zkušenosti!

JUDr. Ing. Jan Vych, advokát a partner

Dočetli jste až sem?

Přihlašte se k odběru novinek

Uveďte zde svůj e-mail, ať Vám neuteče žádná aktualita z naší kanceláře.
Další články

Děkujeme za návštěvu našich stránek.

Pokud nechcete přijít o žádné dění v naší kanceláři, dovolujeme si Vám nabídnout přihlášení k odběru aktualit. Stačí vyplnit Váš e-mail.

Advokátní kancelář Vych a partners