+420 222 517 466

Snížení minimální výše pokuty za nelegální zaměstnávání

Snížení minimální výše pokuty za nelegální zaměstnávání

V souvislosti s řadou změn zákona o zaměstnanosti, které vstoupily v účinnost od 1.1.2015, se mluví mimo jiné o snížení minimální hranice pokuty za nelegální práci. Tu stanovil zákon o zaměstnanosti původně částkou 250 000,- Kč. Kdykoli kontrolní orgán zjistil, že byla naplněna skutková podstata nelegální práce, musel bez ohledu na nízkou společenskou nebezpečnost takového jednání pro společnost uložit pokutu alespoň v této minimální výši.

Nelegální prací je:

  • tzv. švarcsystém, neboli výkon závislé práce mimo pracovněprávní vztah
  • zaměstnávání cizinců bez platného povolení k pobytu
  • zaměstnávání cizinců bez platného povolení k zaměstnání, případně v rozporu s tímto povolením

Novelou, provedenou zákonem č. 136/2014 Sb., měl zákonodárce v úmyslu snížit s účinností od 1.1.2015 dolní hranici pokuty dle § 140 odst. 4 písm. f) z 250 000 Kč na 50 000 Kč. Důvodová zpráva to odůvodnila likvidačním charakterem původní částky a překročením preventivního charakteru smyslu minimální hranice pokuty. Novela chtěla technicky vzato pouze nahradit částku 250 000 Kč částkou 50 000 Kč.

Původní znění § 140 odst. 4 písm. f) zákona o zaměstnanosti ke dni 19.10.2014:
„Za správní delikt se uloží pokuta do 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c) a e), nejméně však ve výši 250 000 Kč.“

V průběhu legislativního procesu přijímání této změny, však Ústavní soud svým nálezem publikovaným pod č. 219/2014 Sb. s účinností od 20.10.2014 zrušil slova „nejméně však ve výši 250 000 Kč“. Vzhledem k tomu už tak k 1.1.2015 nebylo co novelou nahradit. Částka 250 000 Kč včetně uvozujících slov „nejméně však ve výši“ už v zákoně nebyla, protože Ústavní soud zrušil celou tuto větu. Přestože se objevují odborné názory, které informují veřejnost, že minimální hranice je nyní 50 000 Kč, není tomu tak. Pokuta za umožnění výkonu nelegální práce má tak v současné době pouze maximální hranici, která je 10 000 000 Kč. Kontrolní orgány tak mají širší prostor pro správní uvážení při ukládání pokut v situacích, kdy je společenská nebezpečnost konkrétního správního deliktu velice nízká. A ruku na srdce, možná by to takto mohlo i zůstat. Trestat malé podnikatele za to, že třeba v krámku se smíšeným zboží na vesnici pomáhá syn majitelů obchodu, pokutou ve výši 50.000 Kč, je vzhledem k opravdu mizivé míře společenské nebezpečnosti takového „přestupku“, nesmyslně přísné.

Situací se už začal zabývat jak Státní úřad inspekce práce, tak Ministerstvo práce a sociálních věcí. Generální inspektor Státního úřadu inspekce práce Rudolf Hahn k tomu pro ČTK uvedl, že zákon není dostatečně jednoznačný, ale práci inspekce to nijak neochromuje. Dodal, že legislativa při přesném stanovení dolní hranice bude upravena v řádu týdnů, maximálně měsíců.  Ministerstvo práce a sociálních věcí bylo již sdílnější. Pro server podnikatel.cz Petr Sulek z tikového oddělení ministerstva prohlásil, že „Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) vynakládá veškeré úsilí, aby byla odstraněna zřejmá stylistická nesrovnalost v stávající právní úpravě u sankce za spáchání správního deliktu umožnění výkonu nelegální práce“. Je tak naprosto zřejmé, že se dva procesy zasahující do stejného zákona jednoduše nesetkaly  a ve Sbírce zákonů tak vyšel předpis, který už v tiskárně byl v této části obsolentní.

Zdroj: epravo.cz

Děkujeme za návštěvu našich stránek.

Pokud nechcete přijít o žádné dění v naší kanceláři, dovolujeme si Vám nabídnout přihlášení k odběru aktualit. Stačí vyplnit Váš e-mail.

Advokátní kancelář Vych a partners