+420 222 517 466

Transformace Pozemkového fondu ČR do Státního pozemkového úřadu

Transformace Pozemkového fondu ČR do Státního pozemkového úřadu

S účinností ke dni 1.1.2013, byla na základě zákona č. 503/2012 Sb. o Státním pozemkovém úřadu, provedena transformace Pozemkového fondu České republiky.

Pozemkový fond byl tímto zákonem zrušen, přičemž stejným předpisem došlo ke zřízení Státního pozemkového úřadu jako úřadu s celostátní působností. Podle § 2 nového zákona je státní pozemkový úřad tvořen ústředím Státního pozemkového úřadu a krajskými pozemkovými úřady.
Státní pozemkový úřad je oprávněn vykonávat působnost dle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, podle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, jakož i působnost dle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. Je dále příslušný hospodařit s nemovitostmi, které byly k 31.12.2012 ve správě Pozemkového fondu České republiky. Státní pozemkový úřad nadále bude pokračovat v činnosti Pozemkového fondu České republiky i v duchu dalších zákonů, především pak v oblasti vypořádávání restitučních nároků, jakož i v oblasti vypořádání s církvemi a náboženskými společnostmi.

Další články

Změny v podmínkách výkonu funkce statutárních orgánů

Do 1. 7. 2023 zákon o obchodních korporacích v souvislosti s podmínkami pro výkon funkce člena voleného orgánu odkazoval na zákon o živnostenském podnikání, přičemž se mezi tyto podmínky řadily bezúhonnost a neexistence překážek provozování živnosti podle živnostenského zákona. Po novele jsou však tyto podmínky upraveny přímo v zákoně o obchodních korporacích.

Číst více

Vítáme v týmu hned 2 nové advokáty!

Náš právní tým jsme posílili hned o 2 nové advokáty – Mgr. Denisu Mokřížovou a JUDr. Miroslava Různara.
Denisa se specializuje se na obchodní právo včetně zastupování v řízení před soudy a správními orgány.
Miroslav se specializuje na občanské, obchodní a pracovní právo, právo nemovitostí a rovněž na řešení sporů a litigace.

Číst více
Dočetli jste až sem?

Přihlašte se k odběru novinek

Uveďte zde svůj e-mail, ať Vám neuteče žádná aktualita z naší kanceláře.

Děkujeme za návštěvu našich stránek.

Pokud nechcete přijít o žádné dění v naší kanceláři, dovolujeme si Vám nabídnout přihlášení k odběru aktualit. Stačí vyplnit Váš e-mail.

Advokátní kancelář Vych a partners