CONSULT BEFORE FIGHT

+420 222 517 466

Změny v oblasti e-commerce – velké novinky v ochraně spotřebitele

Změny v oblasti e-commerce – velké novinky v ochraně spotřebitele

Senát dne 3.11.2022 schválil změnu zákona o ochraně spotřebitele a současně i změnu občanského zákoníku, kde je tato oblast také upravena. Změny jsou zejména transpozicí dvou směrnic EU. Novela nyní čeká na podpis prezidenta a následné vyhlášení v Sbírce zákonů. Zákon bude účinný 30 dnů ode dne vyhlášení, takže na promítnutí změn nebudou mít obchodníci příliš času.

Zákon přináší zejména následující změny:

 • Spotřebitel, jehož právo bylo dotčeno nekalou obchodní praktikou, může vedle nároků plynoucích z občanského zákoníku a) odstoupit od smlouvy ve lhůtě 90 dnů ode dne uzavření smlouvy, nebo b) požadovat přiměřené snížení ceny v rozsahu odpovídajícím povaze a závažnosti nekalé obchodní praktiky.
 • Pokud prodávající poskytuje přístup k hodnocení výrobků nebo služeb, které provedl jiný spotřebitel (dále jen „spotřebitelská recenze“), musí přijmout přiměřená opatření k zajištění,
  aby zveřejněná spotřebitelská recenze pocházela od spotřebitele, který výrobek nebo službu skutečně použil nebo si je zakoupil.
 • Při uvedení slevy výrobku musí prodejce uvádět i jeho předchozí nejnižší cenu v období 30 dnů před poskytnutím slevy. Pokud bude výrobek na trhu kratší dobu než 30 dnů, měla by být uvedena jeho nejnižší cena za období od uvedení výrobku na trh do poskytnutí slevy. V případě postupně se zvyšujících slev bude pak uváděna nejnižší cena výrobku za období 30 dnů před prvním poskytnutím slevy. Tato pravidla o slevách se nevztahují na výrobky, které podléhají rychlé zkáze nebo které mají krátkou dobu spotřeby.
 • Prodávající je povinen spotřebiteli vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy spotřebitel reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje a kontaktní údaje spotřebitele pro účely poskytnutí informace
  o vyřízení reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.
 • Došlo k definování pojmu on-line tržiště, kterým se rozumí služba umožňující spotřebiteli uzavírat distančním způsobem smlouvu s prodávajícím nebo jinou osobou za využití softwaru zahrnujícího internetovou stránku, část internetové stránky nebo aplikaci, provozovaného jiným podnikatelem, než je prodávající, nebo jeho jménem.
 • Zákon zavádí zpřísnění pravidel pro uzavírání smluv distančním způsobem – došlo k rozšíření
  § 1820 odst. 1 občanského zákoníku stanovujícího sdělení před uzavřením smlouvy (povinnost sdělit adresu sídla, telefonní číslo a adresu pro doručování elektronické pošty, případně i údaje o jiném prostředku on-line komunikace, který podnikatel též poskytuje za účelem rychlé a účinné komunikace a který spotřebiteli umožňuje uchovat písemnou komunikaci s podnikatelem v textové podobě, včetně data a času jejího uskutečnění; v případě, že podnikatel jedná za jiného podnikatele, také údaje o jeho totožnosti a sídle, adresu provozovny, pokud se liší od adresy sídla, a v případě, že podnikatel jedná za jiného podnikatele, také adresu, na niž může spotřebitel zaslat stížnost,) a např. při nabídce učiněné během hovoru ji podnikatel následně potvrdí spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě a spotřebitel je nabídkou vázán až poté, co projeví svůj souhlas elektronicky nebo podpisem potvrzení nabídky na listině.
 • Spotřebitelské právo také nově počítá s tím, že předmětem závazku může být poskytnutí digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu.

Pokud byste chtěli prověřit, zda jsou Vaše obchodní podmínky a eshop v souladu s výše uvedenými změnami, obraťte se na nás!

Lucie Špičková

Mgr. Lucie Špičková, advokátka

Dočetli jste až sem?

Přihlašte se k odběru novinek

Uveďte zde svůj e-mail, ať Vám neuteče žádná aktualita z naší kanceláře.
Další články

Děkujeme za návštěvu našich stránek.

Pokud nechcete přijít o žádné dění v naší kanceláři, dovolujeme si Vám nabídnout přihlášení k odběru aktualit. Stačí vyplnit Váš e-mail.

Advokátní kancelář Vych a partners