+420 222 517 466

Změny v podmínkách výkonu funkce statutárních orgánů

Změny v podmínkách výkonu funkce statutárních orgánů

změny ve výkonu funkce statutárního orgánu

Na konci roku 2022 vyšla ve Sbírce zákonů novela zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), která mimo jiné změnila podmínky pro výkon funkce členů volených orgánů, a to s účinností od 1. 7. 2023. Jakým způsobem? To stručně představíme v tomto článku.

Podmínky pro výkon funkce člena voleného orgánu

Do 1. 7. 2023 § 46 odst. 1 zákona o obchodních korporacích v souvislosti s podmínkami pro výkon funkce člena voleného orgánu odkazoval na zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), přičemž se mezi tyto podmínky řadily bezúhonnost a neexistence překážek provozování živnosti podle živnostenského zákona.

Po novele jsou však tyto podmínky upraveny přímo v zákoně o obchodních korporacích, a to následujícím způsobem:

  • neexistence zákazu výkonu funkce člena řídícího, kontrolního nebo správního orgánu uloženého rozhodnutím orgánu veřejné moci,
  • neexistence zákazu výkonu činnosti uloženého rozhodnutím orgánu veřejné moci a souvisejícího s podnikáním obchodní korporace, v níž osoba působí jako člen voleného orgánu,
  • neexistence pravomocného odsouzení za taxativně vymezené trestné činy a
  • neexistence rozhodnutí o prohlášení konkursu na majetek osoby, která se má stát členem voleného orgánu.

Informační povinnost člena voleného orgánu

Zmiňovaná novela dále do zákona o obchodních korporacích zakotvila v souvislosti s již existující informační povinností členů volených orgánů ohledně

  • insolvenčního řízení vedeného na majetek osoby, která se má stát členem voleného orgánu nebo obchodní korporace, v níž tato osoba působila či působí jako člen voleného orgánu, a
  • existence překážky výkonu funkce u této osoby

nově i informační povinnost ohledně

  • existence skutečností, které by důvodně mohly vést ke vzniku překážky výkonu funkce u takové osoby.

Evidence vyloučených osob

Nad rámec výše uvedeného byla novelou také zřízena evidence vyloučených osob, do níž se zapisují osoby, u kterých je dána překážka výkonu funkce. Evidence je neveřejná, nicméně přístup do ní mají soudy i notáři a informace v ní uvedené budou rovněž zpřístupněny každému, kdo o ně prostřednictvím elektronického formuláře požádá.

Zdroj: Leagle.one

Máte dotazy k výše uvedeným změnám v obchodním právu, které se týkají podmínek výkonu funkce statutárních orgánů? obraťte se na nás!

JUDr. Lucia Slobodová, advokátka

Mgr. Barbora Valentová, koncipientka

Další články
letadlo v národním parku

Právní úprava leteckého provozu ve zvláště chráněných územích

Právní předpisy v oblasti leteckého práva jsou však značně ovlivněny i zájmem na ochranu životního prostředí. Vzhledem k rostoucí oblibě létání z řad široké veřejnosti se zvyšuje počet osob, které se podílejí na leteckém provozu ve zvláště chráněných územích, aniž by byly dostatečně obeznámeni s relevantní právní úpravou včetně rizik s tím spojených.

Číst více

Jak na prodej společnosti?

Prodej dlouho budované společnosti je náročný a zdlouhavý proces, který je však možné výrazně zjednodušit. Určitě je ale na začátku dobré si vybrat vhodný okamžik, a to jak dle situace na trhu, tak dle situace ve společnosti samotné. Pokud je to možné, doporučujeme si na vhodný okamžik i počkat.

Číst více
Dočetli jste až sem?

Přihlašte se k odběru novinek

Uveďte zde svůj e-mail, ať Vám neuteče žádná aktualita z naší kanceláře.

Děkujeme za návštěvu našich stránek.

Pokud nechcete přijít o žádné dění v naší kanceláři, dovolujeme si Vám nabídnout přihlášení k odběru aktualit. Stačí vyplnit Váš e-mail.

Advokátní kancelář Vych a partners