+420 222 517 466

Nová krizová opatření vlády a ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví

Nová krizová opatření vlády a ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví

S účinností od 30. 1. 2021 začala v České republice platit nová krizová opatření schválená vládními usneseními:

č. 78 o přijetí krizového opatření (publikováno ve Sbírce zákonů pod č. 31/2021 Sb.)

Tímto usnesením vlády je upraven (až na výslovně vyjmenované výjimky) zákaz, resp. omezení maloobchodního prodeje a prodeje a poskytování služeb v provozovnách, přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb (např. restaurace, hospody a bary), poskytování ubytovacích služeb, koncertů, vzdělávacích akcí s osobní účastí, provozu heren a kasin, vnitřních sportovišť, zoologických zahrad, muzeí a galerií, lyžařských vleků a lanových drah a celé řady dalších prostor, provozoven či aktivit. Pro některé provozovny či aktivity, pro které neplatí absolutní zákaz, usnesení upravuje podmínky provozu.

Toto usnesení vlády zrušilo (věcně tedy nahradilo) usnesení vlády č. 57 ze dne 22. 1. 2021, publikované ve Sbírce zákonů pod č. 23/2021 Sb. z 22. 1. 2021. Věcně došlo ke změnám např. v oblasti ubytovacích služeb, provozu autoškol (povinný respirátor alespoň třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu po dobu praktické jízdy s výcvikovým vozidlem v rámci zkoušky), provozu lanovek, prodeje na tržnicích a v pojízdných prodejnách. Celý text usnesení naleznete zde: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABXQB9FTX.

č. 79 o přijetí krizového opatření (publikováno ve Sbírce zákonů pod č. 32/2021 Sb.)

Krizové opatření upravuje zákaz volného pohybu osob. Věcně jde o upravený a doplněný seznam zákazů a doporučení v této oblasti, který vláda nařídila usnesením č. 595/2020 Sb. ze dne 23. 12. 2020, ve znění pozdějších usnesení (tato usnesení byla současně zrušena). Změna spočívá např. v důrazném doporučení zdržovat se v místě bydliště pouze se členy vlastní domácnosti a osobami, o které člen domácnosti pečuje, a při styku s jinými osobami používat respirátor bez výdechového ventilu třídy FFP2 nebo KN95, doplnění podmínky současného pobytu pouze členů jedné domácnosti při cestách do vlastního rekreačního objektu.

Zaměstnavatelům se i nadále nařizuje využití práce na dálku.[1]

Zakazuje se nově pobyt cizinců na území České republiky, pokud po dni účinnosti tohoto usnesení vlády přicestovali z jiných, než tímto usnesením aprobovaných důvodu.

Text usnesení naleznete zde: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABXQB9HS0

č. 80 o přijetí krizového opatření (publikováno ve Sbírce zákonů pod č. 33/2021 Sb.)

Tímto usnesením vlády se omezují (resp. až na výslovně upravené výjimky zakazují) návštěvy ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě a upravují se podmínky účasti při porodu.

Usnesení vlády ruší nařízení vlády č. 11/2021Sb. ze dne 7. 1. 2021 ve znění usnesení č. 22/2021 Sb. ze dne 22. 1. 2021.

Text usnesení naleznete zde: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABXQB9K6D

Dále dne 1. 2. 2021 vydalo ministerstvo zdravotnictví nové ochranné opatření vydané podle zákona o ochraně veřejného zdraví č. j.: MZDR 20599/2020-51/MlN/KAN, které upravuje podmínky vstupu do České republiky a podmínky v souvislosti s pobytem v zahraničí. Ochranné opatření se stane účinným dne 5. 2. 2021.

Jeho úplně znění naleznete zde: https://www.mzcr.cz/ochranne-opatreni-omezeni-prekroceni-statni-hranice-cr-s-ucinnosti-od-5-2-2021-do-odvolani/

Tým Advokátní kanceláře Vych & Partners, s.r.o.


[1] V této souvislosti upozorňujeme na náš příspěvek na toto téma dostupný zde: https://www.ak-vych.cz/strucna-uvaha-nad-aktualnim-krizovym-opatrenim-home-office/

Další články
letadlo v národním parku

Právní úprava leteckého provozu ve zvláště chráněných územích

Právní předpisy v oblasti leteckého práva jsou však značně ovlivněny i zájmem na ochranu životního prostředí. Vzhledem k rostoucí oblibě létání z řad široké veřejnosti se zvyšuje počet osob, které se podílejí na leteckém provozu ve zvláště chráněných územích, aniž by byly dostatečně obeznámeni s relevantní právní úpravou včetně rizik s tím spojených.

Číst více

Jak na prodej společnosti?

Prodej dlouho budované společnosti je náročný a zdlouhavý proces, který je však možné výrazně zjednodušit. Určitě je ale na začátku dobré si vybrat vhodný okamžik, a to jak dle situace na trhu, tak dle situace ve společnosti samotné. Pokud je to možné, doporučujeme si na vhodný okamžik i počkat.

Číst více
Dočetli jste až sem?

Přihlašte se k odběru novinek

Uveďte zde svůj e-mail, ať Vám neuteče žádná aktualita z naší kanceláře.

Děkujeme za návštěvu našich stránek.

Pokud nechcete přijít o žádné dění v naší kanceláři, dovolujeme si Vám nabídnout přihlášení k odběru aktualit. Stačí vyplnit Váš e-mail.

Advokátní kancelář Vych a partners