+420 222 517 466

Práce na dálku aneb jak je to s home office dle novely zákoníku práce

Práce na dálku aneb jak je to s home office dle novely zákoníku práce

home office

Práce na dálku neboli home office nebo také homeworking se jako flexibilní způsob výkonu práce rozšířil především v době pandemie. S narůstající popularitou bylo nutné adekvátně vymezit hranice a podmínky, za jakých je možné home office využívat. V říjnu 2023 nabyla účinnosti novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jako „zákoník práce“) a některé změny se dotkly právě i úpravy práce na dálku, na kterou se nyní podrobněji podíváme.

Písemná dohoda

Práce na dálku je možná pouze na základě písemné dohody mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Zaměstnavatel žádosti zaměstnance o home office ale nemusí vyhovět ve všech případech. V případě, že se jedná o těhotné zaměstnankyně, zaměstnance, kteří pečují o dítě mladší 9 let nebo o zaměstnance, kteří převážně sami dlouhodobě pečují o osobu považovanou za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby minimálně ve druhém stupni, je nutné, aby své nesouhlasné rozhodnutí zaměstnavatel písemně odůvodnil. Existuje ale i výjimka, kdy není písemná dohoda potřeba. Jedná se o nařízení práce na dálku na základě nařízení orgánu veřejné moci, a to pouze na nezbytně nutnou dobu v případě, že to povaha práce umožňuje.

Dohodu lze rozvázat písemnou dohodou nebo ji lze písemně vypovědět z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu s patnáctidenní výpovědní dobou, která začíná dnem, v němž byla výpověď doručena druhé straně. V dohodě o práci na dálku lze sjednat odlišnou délku výpovědní doby, výpovědní doba musí být stejná pro obě strany. Je také možno sjednat, že závazek z dohody nemůže ani jedna ze smluvních stran vypovědět.

V případě absence písemné dohody může být uložen i trest ze strany inspekce práce, jelikož se bude jednat o přestupek, za který je možné uložit pokutu až ve výši 300.000,- Kč.

Rozvržení pracovní doby

Zaměstnanec si může pracovní dobu v režimu home office rozvrhnout sám, nebo mu ji rozvrhne zaměstnavatel, nebo se na jejím rozvržení podílí oba. Změna, se kterou přišla novela zákoníku práce, se týká nároku na mzdu nebo plat za práci přesčas a příplatek za práci ve dnech státního svátku.

Náhrada nákladů

Zaměstnavatel může náklady vzniklé zaměstnanci při home office hradit různými způsoby. Může hradit:

  • skutečně vynaložené a prokázané náklady,
  • náklady vypočítané na základě paušální částky stanovené vyhláškou MPSV, nebo
  • zaměstnavatel a zaměstnanec si mohou ujednat, že zaměstnavatel zaměstnanci náhradu nákladů hradit nebude.

U tzv. „dohodářů“ je potřeba mít právo na náhradu nákladů výslovně sjednané.

Práce na dálku je čím dál více využívána a bylo tedy nutné ji lépe specifikovat přímo v zákoníku práce. Současně doporučujeme zapracovat úpravu home office i do vnitřních předpisů.

Zdroj: leagle.one

Pokud si nejste jisti, jaké právní aspekty práce z domova se týkají Vaší situace nebo potřebujete poradit s nastavením pracovních smluv či interních politik pro home office, neváhejte se na nás obrátit. Naši experti v oblasti pracovního práva jsou připraveni poskytnout Vám veškerou potřebnou pomoc a zajistit, že Vaše podnikání bude v souladu se všemi právními normami. Kontaktujte nás a my Vám pomůže vyřešit všechny nejasnosti a zajistit plynulý chod Vaší firmy i při práci z domova.

Mgr. Lucie Špičková, advokátka

AKV Eva Hrdličková

Eva Hrdličková, právní praktikantka

Dočetli jste až sem?

Přihlašte se k odběru novinek

Uveďte zde svůj e-mail, ať Vám neuteče žádná aktualita z naší kanceláře.
Další články

Děkujeme za návštěvu našich stránek.

Pokud nechcete přijít o žádné dění v naší kanceláři, dovolujeme si Vám nabídnout přihlášení k odběru aktualit. Stačí vyplnit Váš e-mail.

Advokátní kancelář Vych a partners