+420 222 517 466

Právní poradenství při dodávkách infrastrukturních služeb

Právní poradenství při dodávkách infrastrukturních služeb

Jste menší či větší firma zabývající se podnikáním v oblasti vodního nebo odpadového hospodářství? Nebo je Vaším oborem energetika a potřebujete jakoukoli právní pomoc? Jsme tu pro Vás! S těmito oblastmi podnikání máme jako právníci bohaté zkušenosti a rádi se o ně s Vámi podělíme a i váš byznys posuneme tím správným směrem. V soutěži Právnická firma roku 2022 jsme se stali doporučovanou kanceláří v oboru Energetika a energetické projekty!

V této oblasti se zabýváme zejména následujícím:

  • poradenství v oblasti práva vodního hospodářství (zákon o vodovodech a kanalizacích, zákon o vodách) – poskytujeme právní poradenství vodohospodářským společnostem (menším či větším), jednáme s vodoprávními úřady nebo připravujeme podklady pro žádosti o dotace
  • poradenství v oblasti práva odpadového hospodářství – řešíme vše, co se týká zákona o odpadech, EIA (Posuzování vlivu záměrů na životní prostředí), IPPC (Integrovaná prevence a omezování znečištění) a další související předpisy, zastupujeme či radíme v řízeních zahájených příslušnými správními orgány (pokuty udělené ČIŽP, MŽP a dalšími)
  • poradenství v oblasti práva energetiky (teplárenství, elektřina, plynárenství, energetický zákon) – poskytujeme právní poradenství klientům z řad výrobců, distributorů, dodavatelů i zprostředkovatelů v energetických odvětvích, komunikujeme s Energetickým regulačním úřadem, připravujeme podklady pro získání licencí (licence na obchod s elektřinou a plynem, licence na výrobu elektřiny, plynu a tepelné energie a licence na přenos elektřiny, přepravu plynu, distribuci elektřiny a plynu, uskladňování plynu, rozvod teplené energie a licence na činnosti operátora trhu), případně pomáháme i s jejich vyřízením
  • zastoupení před správními orgány – jednáme za klienty s vodoprávními orgány, Českou inspekcí životního prostředí, Ministerstvem životního prostředí, Státní energetickou inspekcí a dalšími

Děkujeme za návštěvu našich stránek.

Pokud nechcete přijít o žádné dění v naší kanceláři, dovolujeme si Vám nabídnout přihlášení k odběru aktualit. Stačí vyplnit Váš e-mail.

Advokátní kancelář Vych a partners