+420 222 517 466

Jaké změny přináší rok 2023 do energetiky a stavebnictví?

Jaké změny přináší rok 2023 do energetiky a stavebnictví?

Energetika a stavebnictví

Jaké změny přináší rok 2023 do energetiky a stavebnictví?

Dne 24. 01. 2023 nabyl účinnosti zákon č. 19/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých dalších zákonů (energetický zákon). Tato novela také mění zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon. V článku si přiblížme nejdůležitější změny týkající se energetiky a stavebnictví.

Důvody nezbytnosti přijatých změn v kontextu energetické krize

Tato novela zjednodušuje podmínky povolování a výstavby obnovitelných zdrojů energie a byla mimo jiné přijata v reakci na nutnost řešení bezpečnosti dodávek energie, resp. snížení závislosti na dovozu paliv z Ruska. Jedná se o významný krok k tomu, aby Česká republika byla více energeticky soběstačná. Dále bylo nutné zlepšit, resp. zjednodušit podmínky pro využívání obnovitelných zdrojů energie (dále jen ,,OZE“), na jejichž potenciál při využívání energetický zákon dostatečně nereagoval. Stejně tak ani stavební zákon dostatečně nereflektoval požadavky na větší podporu využívání OZE.

Nejvýznamnější změny

Výrobny elektřiny z OZE a nízkouhlíkové výrobny elektřiny o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 1 MW a více, jsou nově zřizovány a provozovány ve veřejném zájmu. Došlo také ke zvýšení hranice výkonu výrobny elektřiny, kdy se vyžaduje licence na výrobu elektřiny ve vazbě na podnikání v energetických odvětvích, a to z hodnoty 10 kW na hodnotu 50 kW. Obdobně se zvyšuje i hranice, od které je nutné prokazovat odbornou způsobilost pro udělení licence.

Tato změna se promítá právě i do stavebního zákona, který nově řadí stavby pro výrobu energie z OZE s celkovým instalovaným výkonem do 50 kW v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše (pokud jsou v souladu s územně plánovací dokumentací, s výjimkou stavby vodního díla, kulturní památky a stavby ve zvláště chráněném území, památkové rezervaci nebo památkové zóně) mezi stavby, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení. Nově jsou výrobny energie z OZE zařazeny do definice veřejné technické infrastruktury a lze je tak umístit mimo území vyhrazené v územním plánu.

Změn energetického i stavebního zákona bylo vícero, avšak ty výše uvedené považujeme za nejdůležitější. Pro získání detailnějších informací doporučujeme nastudovat celé znění výše specifikované novely.

Zdroj: leagle.one

Máte nějaké dotazy k výše rozebírané novele? Potřebujete právní radu z oblasti energetického práva? Chcete si umístit na nemovitost fotovoltaiku nebo se dokonce chystáte stavět elektrárnu? Se vším Vám poradíme!

Mgr. Lucie Špičková, advokátka

Dočetli jste až sem?

Přihlašte se k odběru novinek

Uveďte zde svůj e-mail, ať Vám neuteče žádná aktualita z naší kanceláře.
Další články

Děkujeme za návštěvu našich stránek.

Pokud nechcete přijít o žádné dění v naší kanceláři, dovolujeme si Vám nabídnout přihlášení k odběru aktualit. Stačí vyplnit Váš e-mail.

Advokátní kancelář Vych a partners