CONSULT BEFORE FIGHT

+420 222 517 466

Právo v letectví

Profesionální právní poradenství a podpora v oblasti leteckého práva

Vych & Partners je přední advokátní kancelář v Praze specializující se na letecké právo. S naším týmem odborníků vás provedeme celým procesem akvizice letadel, přípravy provozních smluv a zajištění letové způsobilosti vaší letecké flotily. Poskytujeme komplexní právní poradenství a upozorňujeme na možná úskalí vlastnictví a provozu letadel, a to jak z právního hlediska, tak i z praxe.

letecké právo

Špičkoví odborníci

Naši právníci mají bohaté zkušenosti v oblasti leteckého práva a akvizic společností.

Komplexní služby

Poskytujeme kompletní právní poradenství od přípravy smluv až po dokončení transakce.

Individuální přístup

Každý případ řešíme s maximální péčí a přizpůsobujeme se potřebám klienta.

Naše právní služby v oblasti leteckého práva

Akvizice leteckých společností

 • poskytujeme komplexní konzultace a poradenství pro optimální strategii akvizic leteckých společností.
 • právní analýza: provádíme důkladné právní analýzy leteckých společností před akvizicí.
 • strukturování transakce: pomáháme s plánováním a strukturováním transakce tak, aby byla co nejvýhodnější pro klienta.
 • vyjednávání: zastupujeme klienty při vyjednávání podmínek transakce a při přípravě smluvní dokumentace.

 

Právní poradenství při koupi a prodeji letadel a vrtulníků

 • poskytujeme kompletní právní poradenství při koupi a prodeji letounů a vrtulníků.
 • due diligence: provádíme právní due diligence, abychom zajistili, že klient získá všechny potřebné informace o letounu či vrtulníku.
 • přihlášení do leteckého rejstříku: asistujeme s přihlášením letadel do leteckého rejstříku vedeného Úřadem pro civilní letectví.
 • smluvní dokumentace: připravujeme veškerou potřebnou smluvní dokumentaci, včetně smluv o koupi (APA).

 

Příprava nájemních a provozních smluv

 • připravujeme nájemní smlouvy na míru pro letadla a vrtulníky.
 • provozní smlouvy: zajišťujeme přípravu provozních smluv a jejich nastavení dle specifických požadavků klienta.
 • údržba a provoz: konzultujeme s klienty provozní podmínky, včetně údržby a servisu letadel.

Právní analýzy v oblasti leteckých předpisů

 • provádíme právní analýzy a konzultace zejména v oblasti českých leteckých předpisů.
 • EASA a FAA: poskytujeme analýzy předpisů Evropské agentury pro bezpečnost letectví (EASA) a Federálního úřadu pro letectví (FAA).
 • Mezinárodní předpisy: radíme klientům ohledně dodržování mezinárodních leteckých předpisů a norem.

 

Zastupování subjektů v řízeních před Úřadem pro civilní letectví

 • zastupujeme klienty v řízeních před Úřadem pro civilní letectví a jinými leteckými autoritami.
 • regulační požadavky: pomáháme klientům splnit veškeré regulační požadavky a připravujeme je na jednání s úřady.
 • soudní spory: poskytujeme právní zastupování v soudních sporech souvisejících s leteckým právem.

 

Poradenství při náhradě škod způsobených provozem letounů

 • radíme klientům při náhradě škod způsobených provozem letounů.
 • právní analýza: provádíme právní analýzy případů škod způsobených leteckým provozem.
 • zastupování v řízeních: zastupujeme klienty v soudních a správních řízeních týkajících se náhrady škod.

Reference

Často kladené otázky (FAQ)

Základní kroky zahrnují provedení právní due diligence, vyjednání a přípravu smlouvy o koupi, přihlášení letadla do leteckého rejstříku a zajištění všech potřebných povolení od Úřadu pro civilní letectví.

Právní due diligence je proces, při kterém se analyzují všechny právní aspekty týkající se vlastnictví a provozu letadla, aby se zjistila potenciální rizika a zajistilo se, že kupující získá všechny relevantní informace o letadle.

Hlavní předpisy zahrnují české letecké předpisy, předpisy Evropské agentury pro bezpečnost letectví (EASA) a předpisy Federálního úřadu pro letectví (FAA) v případě mezinárodního provozu.

Dokumenty zahrnují kupní smlouvu, doklady o technickém stavu letadla, certifikát letové způsobilosti, pojistné smlouvy a další dokumenty požadované Úřadem pro civilní letectví.

Postup zahrnuje identifikaci škody, zajištění důkazů, posouzení odpovědnosti, vyjednávání o náhradě škody a případně zastupování v soudním nebo správním řízení.

Založení letecké společnosti zahrnuje získání potřebných licencí a povolení, registraci společnosti, přípravu obchodního plánu, zajištění financování, nákup nebo pronájem letadel, přípravu provozní dokumentace a školení personálu.

Postup zahrnuje získání potřebných povolení od zahraničních leteckých úřadů, splnění jejich registračních požadavků, provedení inspekcí a předložení dokumentace potvrzující vlastnictví a letovou způsobilost letadla.

Provozovatelé dronů musí dodržovat předpisy týkající se registrace, letové způsobilosti, provozních omezení (např. výškové limity, zákaz letů nad lidmi nebo v blízkosti letišť), pojištění a bezpečnostních opatření. Více o provozování dronů se dočtete v našem článku.

Přečtěte si z našich aktualit

vych_cary

Blue Sky Aviation

 • komplexní právní poradenství spojené s činností společnosti

 • příprava nájemních smluv

 • příprava smluv na akvizice obchodních společností

 • vymáhání pohledávek z obchodní společnosti klienta

 • poradenství v oblasti leteckého práva

S AK Vych spolupracujeme v rámci cele naší skupiny již několik let. Veškeré právní služby jsou vždy poskytovány na vysoké profesionální úrovni. AK nám pomáhá v rámci jak běžné právní agendy, tak se na ni můžeme obrátit i se složitými případy. Činnost vedoucího partnera JUDr. Ing. Jana Vycha a jeho kolegů mohu jen doporučit. 

Ing. Igor Šlajchrt, jednatel

vych_cary

KF AVIATION

 • Příprava smluvní dokumentace při koupi a prodeji letadel (APA)
 • Korporátní právo spojené s chodem společnosti
 • Restrukturalizace společnosti

S AK Vych & Partners spolupracujeme mnoho let. Velmi oceňujeme flexibilitu, a že nezáleží na tom, zdali se jedná o banální záležitost, či složitý obchodní proces – ke každému úkolu vždy přistupují s vysokou mírou profesionality a s chtíčem najít vhodné řešení, či radu.

Ondřej Kurc, jednatel

vych_cary.jpg

Heli Austria

 • poradenství v oblasti leteckého práva
 • korporátní agenda společnosti
 • poradenství a zastupování v oblasti práva veřejných zakázek

Děkujeme za návštěvu našich stránek.

Pokud nechcete přijít o žádné dění v naší kanceláři, dovolujeme si Vám nabídnout přihlášení k odběru aktualit. Stačí vyplnit Váš e-mail.

Advokátní kancelář Vych a partners